Annons

Riktade insatser kan ge skola i toppklass

Kalmar ska ha skolor, förskolor och fritidshem av ”nationell toppklass”. För att nå detta mål vill S-V-C-majoriteten satsa cirka fyra miljoner kronor på nya, riktade insatser.
Debatt • Publicerad 28 augusti 2013
Med hjälp av bland annat bättre lokaler och höjda lärarlöner vill majoriteten i barn- och ungdomsnämnden nå ?nationell toppklass? med förskolor och skolor i Kalmar.
Med hjälp av bland annat bättre lokaler och höjda lärarlöner vill majoriteten i barn- och ungdomsnämnden nå ?nationell toppklass? med förskolor och skolor i Kalmar.Foto: Paul Madej

I drygt en vecka har Kalmars 8 500 barn och elever gått i förskolan, skolan och fritids sedan sommarlovet slutade. Som ansvariga politiker i barn- och ungdomsnämnden vill vi passa på att lyfta fram den positiva utvecklingen som finns, beskriva några utmaningar och beskriva vilka satsningar vi föreslår i kommande budget.

Först och främst. Kunskapsresultaten blir allt bättre i Kalmar. Andelen behöriga elever till gymnasiet ökade med 1,6 procent jämfört med förra året.

Annons

Fokus ligger på att ge varje elev stöd och stimulans så att de oberoende av sin bakgrund eller vilken skola de går i, ska bli godkända. Satsningen med ”juniskola” och lovskola har gett resultat. Av de 63 elever som frivilligt gick i skolan på sommarlovet lyckades 85,7 procent att nå sina mål. Framstegen är imponerande.

Ett ytterligare bevis på att lärarna arbetar rätt i Kalmar ser vi i den elevenkät som precis är sammanställd. På frågan (ställd till eleverna i årskurs 6–9) ”lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det”, har siffrorna förbättrats från 82 procent förra året till 95 procent i år. Att eleverna framhåller att de får den hjälp de behöver är ett gott betyg på att skolorna arbetar och prioriterar rätt.

För att fortsätta utveckla skolan positivt ser vi bland annat följande utmaningar:

Målsättningen och visionen att göra Kalmar till en av Sveriges bästa skolkommuner måste hållas levande hos lärare och rektorer. S, C och V fortsätter att prioritera skolfrågan högt i kommunpolitiken. Kommunstyrelsen, liksom barn- och ungdomsnämnden, kommer att fortsätta att noggrant följa kunskapsresultaten.

Vi vill även ta initiativ till en allmän skoldebatt i kommunfullmäktige för att följa upp visionen och diskutera vad som krävs framåt.

Likvärdigheten i skolan måste bli bättre. Skolan måste fungera kompensatoriskt, ha höga förväntningar på alla barn och ge det stöd eleverna har rätt till och behöver för att utvecklas. 20 år av ökad skolsegregation måste tas på allvar och trenden brytas. Vi har därför infört en aktiv resursfördelning som fördelar resurserna efter behov. Vi vill också utreda hur resursfördelningssystemet kan förändras så att det bättre stödjer tidiga insatser i förskola och lågstadium.

Ska Kalmars förskolor, skolor och fritidshem bli i nationell toppklass krävs det investeringar både i lokaler och framför allt på lärarnas löner. Skolan och förskolan måste ges fortsatt prioritet när det gäller nya lokaler för att möta den ökande andelen elever och barn. Ökade investeringsmedel krävs till bland annat nya lokaler i Falkenbergsskolan, Lindsdalsskolan och Djurängsskolan. Vi vill även fortsätta att satsa på lärarnas löner, och då framför allt på förskollärarna, för att därigenom öka attraktionskraften att arbeta med barn och elever i Kalmar.

Till nästa år vill S, C och V i barn- och ungdomsnämnden satsa cirka fyra miljoner kronor på bland annat dessa riktade insatser för att höja måluppfyllelsen.

Satsa på utvecklingslärare som under tre år ska arbeta både med ämnesdidaktik och allmändidaktik i skolorna, förskolorna och fritidshemmen.

Kvalitetssäkra utvecklingsprojekt i skolan genom att satsa på forskning i samverkan med Linnéuniversitetet.

Annons

Se till att skolpersonal i högre utsträckning får chansen att lära av varandra och andra genom att avsätta resurser till studiebesök.

Förbättra barns språkinlärning genom att stötta förskolans arbete med barn som är utrikes födda eller för barn som talar ett annat språk än svenska hemma.

Rikta resurser till kompetensutvecklingsinsatser inom områdena bedömningspraktik och formativ bedömning, områden som lyfts fram som särskilt viktiga av skolforskningen.

Fortsätt satsa på gemensam rättning av gemensamma prov, vilket förbättrar likvärdigheten i bedömningen och minskar lärarnas arbetsbörda.

Fortsätt att erbjuda lovskolor. Eleverna ska även nästa år erbjudas extra stöd under sport, påsk och sommarlov.

Jonas Hellberg (S),

Patric Vadman (C)

Leila Ben Larbi (V)

Anna Soltorp (S)

Robert Sigvardsson (S)

Annons

Curre Danielsson (S)

Maria Hammarström (S)

Jasminka Peric (S)

Jashar Gashi (S)

Bo Hellström (V)

Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons