Annons

”Riksdagsledamöter – stoppa försvarsavtalet med USA”

Rikspolitik
I december undertecknade Sveriges och USA:s försvarsministrar det så kallade DCA-avtalet (Defence Cooperation Agreement) som syftar till att stärka ländernas försvarssamarbete. Ett förslag om godkännande av avtalet kommer att läggas på riksdagens bord den 8 maj i år och beslut planeras ske i juni.
Debatt • Publicerad 21 mars 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Kräv av alla riksdagsledamöter i din valkrets att de sätter sig in i DCA-avtalets konsekvenser och offentligt uttalar sin åsikt.”
”Kräv av alla riksdagsledamöter i din valkrets att de sätter sig in i DCA-avtalets konsekvenser och offentligt uttalar sin åsikt.”Foto: Jessica Gow/TT

Avtalet har inget direkt samband med Sveriges Natomedlemskap som trädde ikraft den 7 mars. Obehindrad tillgång till baser, transporter och lagring av krigsmateriel. Avtalet ger USA ”obehindrad tillgång till överenskomna anläggningar och områden”, det vill säga samtliga Sveriges flygflottiljer och alla större arméförläggningar.

På en del anläggningar kommer vissa områden att enbart disponeras av USA utan tillträde för svenska myndigheter. ”På begäran” ska USA få tillgång till och använda privat eller allmän mark och anläggningar (inklusive vägar, hamnar och flygplatser). USA:s flyg, fartyg och fordon ges rätt att anlända, lämna och röra sig fritt i Sverige och får inte bordas eller kontrolleras utan samtycke från USA.

Annons

Vidare får USA ”exklusiv kontroll över tillgången till och användningen av förhandslagrad materiel” och ”obehindrad rätt att när som helst flytta sådan förhandslagrad materiel från svenskt territorium”. Det anges inga undantag för typ av vapen, inte ens kärnvapen.

USA-personal i Sverige, deras anhöriga och civilanställda, ska beviljas pass- och viseringsfrihet och Säpo får inte kontrollera eller övervaka amerikansk personal. All USA-personal är skattebefriad, även för moms på inköp och ska ha full tullfrihet på alla varor de vill föra ut eller in i landet, vilket även gäller valuta utan begränsningar. USA-flyg och amerikansk sjöfart ska fritt få disponera svenskt luftrum och svenskt territorialvatten och de får inte inspekteras av svenska myndigheter.

Enligt artikel 12 avstår Sverige (…) sin företrädesrätt att utöva straffrättslig jurisdiktion över medlemmar av de amerikanska styrkorna” samtidigt som det motsägelsefullt anförs att ”om en medlem av de amerikanska styrkorna eller en anhörig lagförs av svenska myndigheter ska jurisdiktionen utövas av svensk allmän domstol”.

Bestämmelserna ger amerikansk domsrätt företräde i de flesta fall och oklarheten bäddar för att USA-personal i praktiken inte kommer att kunna dömas enligt svensk lag.

DCA-avtalet förhandlades fram under 2023 utan någon som helst insyn eller debatt. Sedan avtalet blivit offentligt har kritiken varit hård trots att debatten ännu inte kommit igång. Avtalet är ”unikt i vår historia och obegripligt långtgående. Det handlar om total underkastelse (…) och det här är inte vilken skandal som helst. Det är obegripligt hur detta kunde ske i hemlighet utan minsta diskussion …”, skriver Jan Guillou i AB .

Riksdagen kommer att behandla och besluta om avtalet i maj och juni i år och det är ännu inte försent för riksdagsledamöter att stoppa avtalet. Nu är det dags att medvetandegöra ledamöterna om DCA-avtalets katastrofala konsekvenser för Sveriges självständighet och oberoende. Inte sedan Kristian Tyranns dagar har Sverige underkastats en främmande makt på detta sätt.

”För att genomföra avtalet krävs i viss utsträckning överlåtelse av förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning”, sägs det i den Ds som behandlar DCA-avtalet 2 . Detta innebär att minst tre fjärdedelar av riksdagens ledamöter måste rösta för förslaget. Ett riksdagsbeslut om att godkänna DCA-avtalet kräver att minst 262 ledamöter röstar ja om samtliga ledamöter deltar i omröstningen. Om istället minst 88 ledamöter röstar nej – faller avtalet.

Kräv av alla riksdagsledamöter i din valkrets att de sätter sig in i DCA-avtalets konsekvenser och offentligt uttalar sin åsikt. Kräv ett stopp för DCA-avtalet!

Margaretha Lööf-Johansson, distriktsläkare

Peter Strand, f.d. utredare i riksdagen

Stefan Säwe, fackligt aktiv i Byggnads

Annons
Annons
Annons
Annons