Annons

”Restaurering av naturens livsmiljöer är livsnödvändig”

Replik i debatt om klimatpolitik, tidigare inlägg 12 mars.
Anders Johansson (C), varnar i sin debattartikel för ”konsekvenserna av Naturrestaureringslagen”. Men vad blir konsekvenserna av att makthavarna stoppar huvudet i sanden och ignorerar vetenskapen?
Debatt • Publicerad 27 mars 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Naturlika, varierade skogar är vackra, har högre biologisk mångfald och är mer motståndskraftiga mot exempelvis stormar, sjukdomar och skadedjursangrepp.”
”Naturlika, varierade skogar är vackra, har högre biologisk mångfald och är mer motståndskraftiga mot exempelvis stormar, sjukdomar och skadedjursangrepp.”Foto: Christian Hylse

Klimatförändringarna, dess orsaker och konsekvenser har varit kända i decennier, ändå har utsläppen ökat. Trots forskarvärldens varningar börjar vi se klimatkrisens effekter i form av rekordtemperaturer, världshav med feber, okontrollerbara skogsbränder, översvämningar, torka, skadedjursangrepp med mera. Vi borde ha lärt oss att lyssna på vetenskapen och agera, inte bromsa utvecklingen mot en hållbar framtid inom planetens gränser.

FNs expertpaneler för klimat och biologisk mångfald – IPCC och IPBES är tydliga med att 30-50 procent av världens natur på land och i vatten behöver skyddas. Det är världens bästa, samlade forskning som visar det, och inget påhitt från gröna partier i EU.

Annons

Syftet med EU:s naturrestaureringslag är att återställa minst 30 procent av de livsmiljöer som är i dåligt skick senast 2030, 60 procent senast 2040 och 90 procent senast 2050. Över 80 procent av EU:s livsmiljöer bedöms vara i dåligt skick - hur kan politiker vara nöjda med det?

Gällande skogen så behöver vi snabbt skydda de små spillror av gammelskog och kontinuitetsskog som fortfarande finns kvar. Skogsbruket måste bli mer hållbart, utan stora kalhyggen och med en större variation i trädslag och ålder. Naturlika, varierade skogar är vackra, har högre biologisk mångfald och är mer motståndskraftiga mot exempelvis stormar, sjukdomar och skadedjursangrepp.

Industrilandskap i form av stora områden med kalhyggen, gran- och tallmonokulturer är inte hållbara. De utarmar både den biologiska mångfalden och landsbygden som förfulas, samtidigt som de är dåligt klimatanpassade. Även mänskligt liv är beroende av fungerande ekosystem och livsmiljöer. Det är något som alla politiker borde kämpa för, och inte emot.

Amie Ringberg, MP Torsås

Martin Arvidsson, MP Kalmar

Annons
Annons
Annons
Annons