Annons

”Rent vatten behöver kosta mer”

Vatten
Vad ska rent vatten kosta? I år höjs VA-taxa i flera kommuner i Småland men faktum är att denna avgift för vatten och avlopp kommer behöva höjas ännu mer redan nästa år och åren som kommer.
Debatt • Publicerad 24 januari 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Avgiften behöver höjas mångdubbelt de kommande åren för att även framtida generationer ska få tillgång till rent vatten.”
”Avgiften behöver höjas mångdubbelt de kommande åren för att även framtida generationer ska få tillgång till rent vatten.”Foto: naumoid

Anledningarna är flera; bland annat är många avloppsrör gamla, vissa vattenledningar är väldigt slitna och reningsverk behöver ny teknik för att möta nya miljökrav samtidigt som det ekonomiska läget ökar kostnaderna. Det behövs helt enkelt mer pengar.

Det är kommunen som ansvarar för att rent vatten kommer ur kranen och att smutsigt vatten renas. Att bestämma avgiften för denna samhällsbärande tjänst är ett av kommun- politikernas viktigaste uppdrag.

Annons

Avgiften sätter ramarna för hur många rör som kan bytas ut, vilken teknik som kan installeras på reningsverken och vilken kompetensnivå som VA- organisationen kan bära. Allt avgörande för att få rent dricksvatten, friska sjöar och hav.

Det är inte bara i Småland avgiften höjs. Kommunpolitiker runtom i landet beslutar nu att höja avgiften. Det är bra, men det är inte tillräckligt för att möta behov och krav på lång sikt.

Avgiften behöver höjas mångdubbelt de kommande åren för att även framtida generationer ska få tillgång till rent vatten. På en nationell nivå behöver Sveriges 290 kommuner investera 31 miljarder årligen (jämfört med 21 miljarder idag). En stor del av detta kommer kommunerna behöva finansiera via avgiften för vatten och avlopp.

Det kan verka tondövt att vilja höja en avgift i dessa tider, men vatten är samhällets viktigaste resurs: vår ekonomi, välfärd, miljö och befolkning är helt beroende av att rent vatten kommer ur kranen och att smutsigt vatten renas.

Jag vill därför uppmana och stödja våra kommunpolitiker till modiga beslut. Ett ansvarstagande som innebär att politiken även fortsättningsvis behöver beslut om högre avgifter för vatten och avlopp. Robust och väl underhållen vatteninfrastruktur är något vi alla tjänar på i det långa perspektivet.

Pär Dalhielm, VD, Svenskt Vatten

Annons
Annons
Annons
Annons