Annons

Regionvalet avgörs av medarbetarna

Region Kalmar län har länge haft svårt att både attrahera men inte minst behålla medarbetare, särskilt inom dygnet-runt-verksamheterna på sjukhusen.
Debatt • Publicerad 9 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det råder inga tvivel att om det ska bli ordning på Region Kalmar län, måste bemanningskrisen redas ut”, skriver debattörerna.
”Det råder inga tvivel att om det ska bli ordning på Region Kalmar län, måste bemanningskrisen redas ut”, skriver debattörerna.Foto: Mats Holmertz

Lösningen stavas ofta dyr hyrpersonal från bemanningsföretag. Kostnaderna för detta har under Socialdemokraternas styre skenat från 40 miljoner kronor år 2010 – till en kvarts miljard kronor årligen. Det motsvarar hela den skattehöjning den numera havererade S-ledda majoriteten ”Länsunionen” tvingade igenom häromåret. Det råder inga tvivel att om det ska bli ordning på Region Kalmar län, måste bemanningskrisen redas ut.

Det är för övrigt inte bara på sjukhusen som bemanningen är tuff, utan även på landsbygdens kliniker. Ett sätt som vi Moderater tror kan locka fler medarbetare att välja att arbeta på landsbygden är riktade satsningar såsom landsbygdstillägg, det vill säga lönetillägg för de som väljer att ta anställning på de hälsocentraler som ligger utanför centralorterna, och har svårt att rekrytera personal.

Annons

Moderaterna vill även se en satsning på särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor. Särskilt yrkesskicklig är den som med sin erfarenhet och kompetens på ett alldeles speciellt vis bidrar till verksamheten, som kan handleda nya medarbetare och som utmärker sig genom sin praktiska kunskap. Det är en satsning som ska genomföras stegvis. Målet är att de yrkesskickliga sjuksköterskorna ska tjäna drygt 10 000 kronor mer i månaden när reformen är genomförd. Kriterierna för vem som är yrkesskicklig sätter facket i dialog med arbetsgivaren.

För att bli en mer attraktiv arbetsgivare bör Region Kalmar län erbjuda fler möjligheter för medarbetarna att göra karriär, vidareutbilda sig och utvecklas på arbetsplatsen. En annan viktig faktor för att attrahera och behålla medarbetare är att de får rätt förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Underbemanning leder till ökad belastning, ökat beroende av tillfälliga lösningar såsom hyrbemanning, men det leder också till att de som är nya på jobbet inte kan få utrymme och tid att lära sig jobbet på ett tryggt sätt. Därför måste en översyn av grundbemanningen genomföras.

Inom loppet av några år kommer många av regionens medarbetare att uppnå pensionsålder. Därför måste regionen arbeta för att fler som passerat 68 års ålder stannar kvar på hel- eller deltid, men också uppmuntra de som vill trappa ned före pensionen att fortsätta arbeta kvar så mycket de förmår. Detta skulle även ge en möjlighet för de nyare medarbetarna att få mentorer eller handledare för att utvecklas i sitt arbete. För att täcka morgondagens behov av läkare behöver regionen erbjuda bättre förutsättningar för handledning. Tydligare mål, mer avsatt tid och bättre ersättning kan locka fler att handleda nya kolleger in i såväl sjuksköterske- som läkaryrket.

Politikens viktigaste roll är att ha en god insikt i Region Kalmar läns verksamhet. Därför bör kontaktpolitiker införas för att korta avståndet mellan beslutsfattare och verksamheterna. Detta skulle innebära att medarbetarna lättare kan komma med förslag på vad politiken kan göra för att förbättra deras verksamhet. Likaså bör beslutsvägarna kortas mellan de som fattar beslut och de som ska verkställa. I dag upplever många detta avstånd som för stort och frågor riskerar att falla mellan stolarna längs vägen.

Inom Regionen sker dagligen många bra insatser som är våra medarbetares förtjänst. Det står dock klart att missnöjet växer bland många av yrkesgrupperna och det nuvarande styret verkar helt ovetande samt obekymrade över detta. Vi Moderater söker därför både medarbetarnas och medborgarnas förtroende för att påbörja ett välbehövligt och efterlängtat reformarbete som ska stärka regionens främsta resurs – våra medarbetare.

Carl Dahlin (M), vice ordförande personalutskottet

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

Region Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons