GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

"Regionens stabila ekonomi skapar goda förutsättningar”

Regionpolitik
”Den pågående pandemin har satt verksamheten i Region Kalmar län på stora prov. Tack vare fantastiska medarbetare så har regionen ändå klarat av att upprätthålla en god och säker vård samtidigt som förbättringsarbetet i verksamheten inte har avstannat”
Debatt • Publicerad 7 september 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”En noggrann genomgång av väntelistor för varje område kommer göras för att kartlägga hur stort behovet är.”
”En noggrann genomgång av väntelistor för varje område kommer göras för att kartlägga hur stort behovet är.”
Foto: Mats Holmertz

Med denna vetskap tar nu Länsunionen sikte på på höstens utmaningar och möjligheter.

Under höstens budgetarbete kommer Länsunionen att lägga extra fokus på några områden för att fortsätta utveckla regionens verksamhet samt för att hantera utmaningar i pandemins spår.

# En god ekonomi.

Regionens stabila ekonomi skapar goda förutsättningar för framtiden. Det har underlättat att regeringen tidigt såg behovet av extra resurser till kommuner och regioner i och med pandemin. Det har bidragit till att vi går stärkta ur den här pandemin och kan nu blicka framåt och fortsätta det goda arbetet inom hela vår region.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.
Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.
Foto: Region Kalmar län
”Vi ska klara att återvända till god tillgänglighet, men det måste också ske med hänsyn till behovet av återhämtning och att vi ska klara beredskapen för effekterna av pandemin.”
Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

Trots pandemins påfrestningar så har verksamheten tagit ansvar och lyckats att hålla nettokostnadsutvecklingen på en fortsatt låg nivå, 3,3 procent vid senaste rapporten, vilket också starkt bidrar till regionens goda ekonomiska läge. En stabil ekonomi är förutsättningen för att genomföra viktiga investeringar i regionens verksamheter framöver.

# Samverkan och tillgänglighet.

Pandemin har visat att vi behöver samverka ännu mer, både inom och utanför regionen. Den har visat på betydelsen av samverkan mellan kommuner och regionen men också med andra regioner. Samverkan mellan de olika sjukhusen inom regionen har fördjupats under pandemin för att tillsammans kunna utnyttja kapaciteten på bästa sätt. Detta är en anledning till att regionen klarat pandemin förhållandevis väl, och arbetet med samverkan ska fortsätta och förstärkas.

En stor utmaning framöver är den uppskjutna vård som byggts upp under pandemin. Under hösten kommer flera insatser genomföras. Vi behöver samordna våra sjukvårdsresurser i länet för att vara så effektiva som möjligt och vi behöver fördjupa samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen.

En noggrann genomgång av väntelistor för varje område kommer göras för att kartlägga hur stort behovet är. Vidare så behöver regionen öka sitt nyttjande av andra vårdaktörer genom olika upphandlingar. Det behövs även en satsning på att hjälpa patienter med vårdguidning för att hitta vårdmöjligheter i andra regioner. Vi ska klara att återvända till god tillgänglighet, men det måste också ske med hänsyn till behovet av återhämtning och att vi ska klara beredskapen för effekterna av pandemin.

# Digitalisering.

Pandemin har också visat på behovet av att intensifiera digitaliseringsarbetet. Regionen har två stora satsningar som nu ska sjösättas. Första linjens digitala vård förbereds nu under hösten för att sedan rulla igång till våren. Samma arbete görs med system för egenmonitorering för personer med kroniska sjukdomar. Regionens digitaliseringsarbete har hela tiden patienten i fokus och det kommer också att öka tillgängligheten till vården för länets patienter.

# Medarbetarna – vår viktigaste resurs. Länsunionen har tidigare skjutit till 50 miljoner kronor för särskilda lönesatsningar. Satsningen har inneburit i snitt en löneutveckling på mellan 6,3 procent och 9,5 procent för de olika specialistsjuksköterskegrupperna.

Enligt Vårdförbundets egna nationella löneranking så ligger Region Kalmar län topp fem vilket är mycket glädjande. Vi kommer att fortsätta arbetet med fokus på våra medarbetare och på bland annat karriärutveckling. Andra fokusfrågor inom medarbetarområdet under hösten kommer att vara arbetsmiljö och ledarskap, återhämtning efter pandemin samt översyn av antalet VFU-platser tillsammans med Linnéuniversitetet. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och tillgång, dessa frågor står därför högt upp på Länsunionens dagordning.

Det har varit, och är i flera avseenden fortfarande, en utmanande tid för hälso- och sjukvården. Pandemin har visat på både svagheter och styrkor i vår gemensamma välfärd. Nu är det vår uppgift att ta tillvara på de lärdomar och förbättringsförslag som finns. För en sak kan vi vara säkra på: detta är inte den sista pandemin.

För att stå rustade för framtiden krävs en fungerande helhet i regionen där en god ekonomi, samverkan, digitalisering och medarbetare som trivs är grundbultarna. Länsunionen kommer fortsätta driva en reformpolitik som bygger på helhetsperspektiv, förtroende för våra medarbetare och en ansvarsfull ekonomisk politik.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande

Christer Jonsson (C), regionråd

Johanna Wyckman (L), regionråd

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Barometern och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.