Annons

"Region Kalmar län har landets nöjdaste patienter”

Sjukvård
”I SKR:s årliga patientenkät framgick att Region Kalmar län återigen befinner sig på topp med landets nöjdaste patienter inom primärvården, det vill säga hälsocentraler med mera.”
Debatt • Publicerad 2 mars 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"I Region Kalmar län har vi trots stora demografiska utmaningar goda förutsättningar tack vare ett ihålligt utvecklingsarbete där medarbetarna arbetar för att varje dag bli lite bättre.”
"I Region Kalmar län har vi trots stora demografiska utmaningar goda förutsättningar tack vare ett ihålligt utvecklingsarbete där medarbetarna arbetar för att varje dag bli lite bättre.”Foto: Mats Holmertz

Det här är ett fantastiskt kvitto på det hårda arbete som medarbetarna på hälsocentralerna lagt ned. Det är också ett tecken på att vi inom politiken prioriterat rätt.

Region Kalmar län har legat i toppskiktet när det gäller satsningar på primärvården. Detta för att vi ser behovet av en stärkt primärvård i hela vårt län. Under de senaste åren har fler hälsocentraler öppnats och omfattande byggnation genomförts. Vi i SCV-majoriteten vill fortsätta att driva utvecklingen. Det handlar bland annat om steg mot en mer förebyggande vård och att utnyttja ny teknik, exempelvis egenmonitorering, som kan bidra till att stärka den enskilde och tillvarata deras egenkraft.

Annons

Givetvis ska detta ske i samråd med och utifrån patientens egna möjligheter och förutsättningar. Det är en person- och familjecentrerad vård på riktigt där patienten kan ses i sitt sociala och fullständiga sammanhang. Patienten ses som människa och individ, inte som ett namn på en lista.

Mattias Adolfson (S), regionråd och hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande.
Mattias Adolfson (S), regionråd och hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande.Foto: Mats Andersson
”Det finns mer att göra för att stärka primärvården ytterligare. Vi går mot 2030 då Sveriges regioner och kommuner (SKR) beräknar att andelen personer som är över 80 år kommer ha ökat mycket kraftigt i förhållande till de i arbetsför ålder. Krasst talat ska färre alltså ta hand om fler i framtiden.”
Mattias Adolfson (S), regionråd och hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande.

Det finns mer att göra för att stärka primärvården ytterligare. Vi går mot 2030 då Sveriges regioner och kommuner (SKR) beräknar att andelen personer som är över 80 år kommer ha ökat mycket kraftigt i förhållande till de i arbetsför ålder. Krasst talat ska färre alltså ta hand om fler i framtiden. Som regionpolitiker är det vårt ansvar att se på detta nyktert och förbereda vår region på bästa sätt. Det är ett synsätt som fram tills i nyligen varit delad oavsett partitillhörighet.

Nu har både M och KD i populistiska utspel kallat nära vård en ”byråkratisk produkt” och undrar om det inte är en fluga. Både M och KD sitter inne på precis samma information som vi i SCV-majoriteten. De vet hur de demografiska utmaningarna ser ut, de vet om att färre ska ta hand om fler och de känner till att arbetet med nära vård handlar om ett förebyggande och personcentrerat arbete. De vet att vi måste ställa om ifall vi ska kunna upprätthålla den höga standard som svensk hälso- och sjukvård har.

M och KD har fått precis samma upplysningar som SCV-majoriteten, om att av de nästan 250 000 som bor i vårt län är det cirka 5 300 som brukar 50 procent av resurserna inom hälso- och sjukvården. Det är dessa, de mest komplexa patienterna, som vi behöver fokusera alltmer på och arbeta mer förebyggande med. Allt i linje med nära vård-arbetet. Ändå väljer M och KD den enkla vägen. De väljer att plocka enkla politiska poänger på de glapp som uppstår i omställningsarbetet.

I Region Kalmar län har vi trots stora demografiska utmaningar goda förutsättningar tack vare ett ihålligt utvecklingsarbete där medarbetarna arbetar för att varje dag bli lite bättre. Varje hälsocentral ser över hur de kan stärka sitt arbete och den nära vården utifrån deras patienters behov och förutsättningar. Det här är ett arbete som M och KD tidigare hyllat, de har liksom vi understrukit arbetet med den så kallade Borgholmsmodellen som ett typexempel på god och nära vård.

Men nu när de vill plocka politiska poänger frångår de sina tidigare ståndpunkter. Det är beklagligt och undantar från att gemensamt arbeta för bättre vård i hela länet. Som tur är styr varken M eller KD och därmed har Region Kalmar län fortsätt goda förutsättningar att stå redo för de växande demografiska utmaningarna. I SCV-styrda Region Kalmar län finns landets nöjdaste patienter, så vill vi att det ska förbli.

Mattias Adolfson (S), regionråd och hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande

Emmy Ahlstedt (C), regionråd och hälso- och sjukvårdsberedningens vice ordförande

Lena Granath (V), regionråd och personalutskottets ordförande

Annons
Annons
Annons
Annons