Annons

"Region Kalmar län behöver ta ansvar för hur det totala löneutrymmet fördelas”

Lönerörelse
”Kommande lönerörelse riskerar att bli den besvärligaste på många år, kanske decennier. De politiska utspelen liksom utspelen av experter har duggat tätt om hur hushåll och företag ska kompenseras för stigande kostnader”
Debatt • Publicerad 8 december 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Region Kalmar län måste nu ta ansvar för att de ekonomiska medel som finns används klokt och att våra lågavlönade grupper får en större del av kakan.”
"Region Kalmar län måste nu ta ansvar för att de ekonomiska medel som finns används klokt och att våra lågavlönade grupper får en större del av kakan.”Foto: Henrik Montgomery/TT

Riksbanken höjer räntan, maten blir dyrare och dyrare och priset på drivmedel och el stiger. Det här är viktiga delar att ha i åtanke inför arbetet med 2023 års löneöversyn.

Visions medlemmar i Region Kalmar län arbetar bland annat för att vi som länsinvånare ska kunna erbjudas en god och säker hälso- och sjukvård samt tandvård, en välfungerande kollektivtrafik, utbildning vid Region Kalmar läns folkhögskolor samt arbetar inom områden som rör länets framtid och utveckling. Vi är nog många som kan skriva under på att det här är mycket viktiga och bärande delar i vårt samhälle.

Annons

Många av dessa medlemmar är lågavlönade och har därmed av förklarliga skäl mindre ekonomiska marginaler vilket med rådande omvärldsläge gör att lönen räcker till mindre och mindre. För en del är det bara en tidsfråga innan det inte längre går att få ihop hushållsekonomin, för en del är det redan ett faktum.

Vision har ett löneavtal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner som gäller till och med 2024-03-31. Därmed finns redan ett avtal på plats inför 2023 års löneöversyn. Avtalet anger i likhet med de senaste åren inga nivåer för löneökningar vilket ger arbetsgivaren stora möjligheter att sätta den lön som de anser är rimlig och motiverad.

Vision Region Kalmar län har under många år lyft att våra lågavlönade yrkesgrupper behöver få större procentuella löneökningar för att inte klyftorna mellan löntagare på arbetsmarknaden ska fortsätta växa. Nu är det verkligen skarpt läge och arbetsgivaren Region Kalmar län måste nu ta ansvar för att de ekonomiska medel som finns används klokt och att våra lågavlönade grupper får en större del av kakan.

I Vision finns ett brett spektrum av medlemmar med olika yrkestitlar och därmed också stor spridning mellan de med lägst och högst lön. Vi företräder alltså både hög- och lågavlönade medlemmar. Alla våra medlemmar har rätt att få en individuell lönesättning och ska självklart premieras för goda arbetsinsatser. Men vi ser samtidigt att klyftorna inte kan få fortsätta att öka – särskilt inte i ett ekonomiskt läge som det vi nu befinner oss i. Region Kalmar län behöver därför ta ansvar för hur det totala löneutrymmet fördelas på bästa sätt.

I det större perspektivet finns dessutom ett samhällsintresse av att arbetstagare har en köpkraft så att företagen har någon att sälja till och att våra medlemmar får möjlighet att klara av sin privata ekonomi, bo kvar i sina hem och att kunna ställa mat på sina bord.

Förväntningarna hos våra medlemmar är skyhöga och det gäller verkligen att Region Kalmar län tar förväntningarna på största allvar.

Britt Wimarsson, ordförande Vision Region Kalmar län

Stefan Polteg, vice ordförande Vision Region Kalmar län

Carl Wyckman, 2:e vice ordförande Vision Region Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons