Annons

”Regeringen motarbetar miljöanpassningen av svensk vattenkraft”

Vattenkraft
Att miljöanpassa vattenkraften är en historiskt viktig miljöinsats. Men regeringen skjuter nu upp miljöprövningen av vattenkraften för fjärde gången, trots att läget för utrotningshotade arter i svenska vatten är akut.
Debatt • Publicerad 25 maj 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Att vattenkraften ska få moderna miljövillkor är både nödvändigt och livsviktigt för arter som laxen, ålen och öringen.”
”Att vattenkraften ska få moderna miljövillkor är både nödvändigt och livsviktigt för arter som laxen, ålen och öringen.”Foto: Sofia Åström

Svensk vattenkraft orsakar stora skador på miljö och ekosystem. Kraftverk och dammar hindrar fisk som lax och öring att nå sina lekplatser, och ålar strimlas i kraftverkens turbiner då de försöker vandra mot havet.

Laxen har försvunnit från över hälften av Sveriges vildlaxälvar och den unika Gullspångslaxen och flodpärlmusslan riskerar att utrotas. Sverige har upprepade gånger fått kritik av EU för att inte leva upp till vattendirektivets krav på god ekologisk status i älvar och åar.

Annons

Det beror framför allt på negativ miljöpåverkan från vattenkraften. Sedan 2019 finns därför en lagstiftning som slår fast att vattenkraften ska miljöanpassas. Efter flera års diskussioner enades staten, vattenkraftbranschen och andra intressenter om en plan som tar hänsyn till både vattenmiljö och elproduktion.

Men i januari 2023 pausade regeringen omprövningsprocessen. Därefter pausen förlängts två gånger, och nu kommer beskedet att man tänker skjuta upp omprövningarna ytterligare ett år. Regeringen hänvisar till det allvarliga läget för elsystemet. Men man bortser från att vissa miljöåtgärder, som till exempel miljöanpassning av småskaliga kraftverk, påverkar elsystemet ytterst lite.

Regeringens hantering av vattenkraftsfrågan med upprepade pauser, bristande transparens och slarvigt genomförda remissrundor riskerar att radera den tillit och det gemensamma ansvarstagande som under en lång tid byggts upp i dialog mellan de olika intressenterna i omprövningsprocessen.

Många arter är beroende av att miljöåtgärder kommer på plats så fort som möjligt. Samtidigt gynnas många kommuner, när fritidsfiske, friluftsliv och naturturism kan utvecklas. Dessutom riskerar Sverige åter kritik från EU, och i förlängningen böter, om vi inte förser vattenkraften med moderna miljövillkor som vi lovat.

Vi uppmanar regeringen att omedelbart återstarta omprövningarna som ska förse svensk vattenkraft med moderna miljövillkor i enlighet med den plan som alla parter var överens om. Att vattenkraften ska få moderna miljövillkor är både nödvändigt och livsviktigt för arter som laxen, ålen och öringen.

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Annons
Annons
Annons
Annons