Annons

”Prioritera barns psykiska hälsa nu”

Psykisk ohälsa
I dagens samhälle möter vi en ökad oro kring barns psykiska hälsa. För Moderaterna är detta en fråga som kräver omedelbara åtgärder och en tydlig vision för förändring
Debatt • Publicerad 29 april 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det är ingen hemlighet att köerna till BUP blir allt längre och att allt fler barn och ungdomar kämpar med psykisk ohälsa utan att få den hjälp de behöver i tid.”
”Det är ingen hemlighet att köerna till BUP blir allt längre och att allt fler barn och ungdomar kämpar med psykisk ohälsa utan att få den hjälp de behöver i tid.”Foto: isabell Höjman/TT

I centrum för denna debatt står BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin. En viktig institution som behöver förstärkas och prioriteras för att möta den växande efterfrågan och behoven hos våra barn och ungdomar.

Det är ingen hemlighet att köerna till BUP blir allt längre och att allt fler barn och ungdomar kämpar med psykisk ohälsa utan att få den hjälp de behöver i tid. Detta är oacceptabelt. Moderaterna anser att det är dags att agera kraftfullt för att säkerställa att varje barn och ungdom som behöver stöd och behandling får det, när de behöver det.

Annons

Vi Moderater har i flera oppositionsbudgetar föreslagit resursförstärkningar till BUP. Allt handlar om att säkerställa att det finns tillräckligt med personal, korta väntetider och en mer tillgänglig och effektiv vård för barn och ungdomar som kämpar med psykisk ohälsa.

Vi behöver även se över och förbättra samarbetet mellan BUP och övriga delar av vården samt skolan. Genom att skapa bättre strukturer för samarbete och kommunikation kan vi säkerställa att inget barn faller mellan stolarna och att ingen viktig information går förlorad i övergången mellan olika vårdnivåer.

Moderaterna vill se satsningar på förebyggande insatser. Det handlar om att arbeta för en mer hälsofrämjande skola, där elevernas psykiska hälsa prioriteras och där det finns resurser för att upptäcka och ingripa vid tidiga tecken på ohälsa. Genom att agera tidigt kan vi förhindra att mindre problem utvecklas till allvarliga tillstånd.

Vi är beredda att ta ledningen i arbetet för att stärka BUP och förbättra situationen för barns psykiska hälsa. Det är dags att agera nu för att säkerställa att varje barn och ungdom får den hjälp och det stöd de behöver för att må bra och kunna leva upp till sin fulla potential. Det är vår skyldighet som samhälle och som vuxna att se till att ingen lämnas ensam i sin kamp mot psykisk ohälsa.

Åsa Ottosson (M)

Annons
Annons
Annons
Annons