Annons

”Primärvården är inne i en spännande tid”

Primärvården
”Nära vård handlar dels om en förflyttning från sjukhus till primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och patientens egna hem, dels en förflyttning inom sjukhusen från vårdavdelning till öppen mottagning."
Publicerad 10 juni 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nyligen invigdes Bergas nya hälsocentral. Men primärvården i länet står ändå inför stora utmaningar de kommande åren. Dagens debattör ger sin bild på vad väntar under kommande åren.
Nyligen invigdes Bergas nya hälsocentral. Men primärvården i länet står ändå inför stora utmaningar de kommande åren. Dagens debattör ger sin bild på vad väntar under kommande åren.Foto: Mats Holmertz

Primärvården i Region Kalmar län har verkligen helt fantastiska medarbetare! Det kan jag påstå nu efter att ha besökt samtliga hälsocentraler. Som nytillträtt regionråd med ansvar för primärvården har jag rest till 25 hälsocentraler, från Gamleby i norr till Torsås i söder. Under besöken har jag haft möjlighet att prata med mellan 200-300 medarbetare. Engagemanget och professionaliteten är stor. Vi har pratat om allt ifrån arbetsmiljön, jämställdhet och hyrpersonal till hur primärvården bättre ska ta tillvara den nya ehälso-tekniken. Min tanke bakom besöken har varit att lyssna in och lära mig för att därefter plocka in erfarenheterna till de politiska styrelserummen.

Några särskilda iakttagelser bär jag med mig och de handlar om omställningen mot en mer modern och nära vård.

Annons

1. Många medarbetare tycker att primärvården är inne i en spännande tid. Den både nationella och regionala strategin är att framtidens vård i högre utsträckning ska ges i öppna och nära vårdformer. Detta eftersom Sverige idag har ett allt för ”sjukhustungt” vårdsystem jämfört med övriga EU-länder. Nära vård handlar dels om en förflyttning från sjukhus till primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och patientens egna hem, dels en förflyttning inom sjukhusen från vårdavdelning till öppen mottagning. Nära vård-reformen rymmer förhoppningarna om att primärvården ska få en ännu mer framskjuten roll.

(S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.
(S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.Foto: arkivbild
”Primärvården måste utföras så att verksamheterna lever upp till den förstärkta vårdgarantin som säger att patienterna har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.”

2. I takt med att primärvårdens betydelse på det här sättet ökar är det viktigt att resurser också tillförs i samma takt, menar medarbetarna. Ska regionen få kraft i förändringen på allvar är det nödvändigt att pengarna följer med i omställningen. Länsunionens (S, C och L) målsättning att tillföra 100 miljoner extra under mandatperioden känns därför mycket angeläget.

3. Utvecklingen mot en mer nära vård kommer också att kräva en långsiktig uthållighet och ett modigt ledarskap. Ska vi lyckas måste medarbetarna och deras chefer vara besjälade av att låta primärvården bli navet för samverkan mellan specialistvård på och utanför sjukhusen och med den kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgen. Jag upplever att medarbetarna har en stor lust att delta i förändringsarbetet.

Mina möten med medarbetarna har också varit viktiga när vi i Länsunionen har skrivit fram våra förslag inför kommande budget 2020-2022. Förslagen kan sammanfattas i följande tre områden:

Jämlik vård. Primärvården behöver bättre möta upp de växande vårdbehov som patienter med kronisk sjukdom har. Särskilt viktigt är det att dessa patientgrupper får tillgång till fast läkarkontakt eftersom kontinuiteten är extra viktig för dem.

Vård i tid. Tillgängligheten är A och O. Primärvården måste utföras så att verksamheterna lever upp till den förstärkta vårdgarantin som säger att patienterna har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

God bemanning. Länsunionen vill stärka förutsättningarna för att uppnå god bemanning på regionens alla hälsocentraler. Välbemannade hälsocentraler ska vara motorer i arbetet att utbilda allmänspecialister. Målsättningen är att bidra till förbättrad bemanning på andra hälsocentraler i närområdet.

Som socialdemokrat vill jag att samhället ska vara som starkast när livet är som skörast. Därför är en väl fungerande primärvård en viktig värderingsfråga. När hälsan sviker och man drabbas av sjukdom eller sjukskrivning ska hälsocentralerna erbjuda alla en jämlik vård, med korta väntetider och goda medicinska resultat. Jag kommer självklart att fortsätta lyssna på primärvårdens medarbetare, men förstås också på alla invånare som själva eller har anhöriga som behöver vården. I höst fortsätter jag mina besök, då inom folktandvården. Jag ser fram emot att möta regionens tandläkare, tandsköterskor, tandhygienister och tandtekniker.

Yvonne Hagberg (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Annons
Annons
Annons
Annons