Annons

Personalbrist skapar oro för patientsäkerheten

Personalkrisen i sjukvården
”När arbetsgivaren försöker ersätta omvårdnadskompetens med personal som helt saknar denna utbildning faller ett allt tyngre ansvar för patientsäkerheten på den kvarvarande ordinarie personalen.”
Publicerad 8 juni 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sommar och semestertider står inför dörren. Inom sjukvården är personalen oroad. Kommer sommarbemanningen att räcka till? Vad kommer stängda vårdavdelningar och bortplockade sängar att innebära? Kommer patientsäkerheten att kunna garanteras?
Sommar och semestertider står inför dörren. Inom sjukvården är personalen oroad. Kommer sommarbemanningen att räcka till? Vad kommer stängda vårdavdelningar och bortplockade sängar att innebära? Kommer patientsäkerheten att kunna garanteras?Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Sommarens arbetssituation leder till mer oro för patientsäkerheten än under resten av året, visar en Novus-undersökning som Vårdförbundet låtit göra med över 1 100 medlemmar. Fyra av tio upplever en större oro för patientsäkerheten under sommaren och så många som hälften av medarbetarna inom slutenvård och förlossning. Av en kartläggning med Vårdförbundets 21 lokala ordföranden framgår att hälso- och sjukvårdens personal får jobba mycket övertid och med färre kollegor på sommaren än under resten av året.

Vårdförbundet har via Novus undersökt hur förbundets 115 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ser på bemanningssituationen och möjligheterna till vila och återhämtning inom hälso- och sjukvården under sommaren, som är en tuff period i många regioner och kommuner.

Annons

# 41 % upplever en högre oro för patientsäkerheten under sommaren än under övriga året.

# 19 av 21 regionala ordförande uppger att bristen på personal under sommaren hotar patientsäkerheten i hög grad eller mycket hög grad

# 33 % av de regionala ordförandena uppger att arbetsgivarna knappt, eller inte över huvud taget, involverat Vårdförbundet i planeringen av sommarbemanningen.

# 33 % av de regionala ordförandena uppger att arbetsgivarna knappt, eller inte över huvud taget, involverat Vårdförbundet i planeringen av sommarbemanningen.

Tina Matscheko, vice ordförande i Vårdförbundet avdelning Kalmar län
Tina Matscheko, vice ordförande i Vårdförbundet avdelning Kalmar länFoto: Mats Holmertz
”Vårdförbundets bild är att sommarens bemanningssituation inom vården även denna sommar kommer att bli oacceptabel, med negativa konsekvenser för patienterna och för personalen.”
”Tina Matscheko, vice ordförande i Vårdförbundet avdelning Kalmar län”

# 29 % uppger att det finns planer på att minska antalet vårdplatser eller att slå ihop avdelningar.

# De vanligaste metoderna att lösa bemanningssituationen enligt Vårdförbundets regionala ordföranden är;

# En minskning av antalet vårdplatser (19 av 21)

# Ökad användning av övertid (19 av 21)

# Bonus för den som flyttar eller ställer in sin semester (17 av 21)

# Fler överbeläggningar (17 av 21)

Annons

# Ökad användning av bemanningsföretag (17 av 21)

# En del medlemmar beskriver hur de får jobba mycket övertid och med lägre bemanning under sommaren. Generellt finns en känsla av att man får jobba hårdare under sommaren för att kompensera för de kollegor som är på semester.

# Enligt Dagens Medicin planerar regionerna att stänga cirka 20 procent av sina vårdplatser under sommaren och det huvudsakliga skälet är bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Som vanligt är det barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som får ta ansvar för att vården fungerar året runt. Undersökningen visar att medlemmarna känner en press att ställa upp för patientsäkerhetens skull. De får jobba mycket övertid och får ta ansvar för personal som saknar kompetens eller för tillfällig bemanningspersonal. Sådant sliter naturligtvis.

När arbetsgivaren försöker ersätta omvårdnadskompetens med personal som helt saknar denna utbildning faller ett allt tyngre ansvar för patientsäkerheten på den kvarvarande ordinarie personalen. Forskning har visat på ökad dödlighet för patienterna och ökad risk för vårdskador när arbetsgivare gör så här. Det är klart att det skapar oro.

Vårdförbundets bild är att sommarens bemanningssituation inom vården även denna sommar kommer att bli oacceptabel, med negativa konsekvenser för patienterna och för personalen. Den som blir sjuk eller skadad under sommaren har rätt till en god och säker vård och därför måste arbetsmarknadens parter arbeta konstruktivt med schemaläggning, semesterplanering och kompetensförsörjning så att inte vissa personalgrupper ska behöva bära hela ansvaret.

Vårt nyligen tecknade kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona är en bra utgångspunkt för den utveckling som måste till för att förbättra villkoren för personalen i kommuner och regioner. Arbetsgivarna ska börja belöna särskild yrkesskicklighet och erfarenhet redan i årets löneöversyn.

Tina Matscheko, vice ordförande i Vårdförbundet avdelning Kalmar län

Sineva Ribeiro ordförande i Vårdförbundet

Annons
Annons
Annons
Annons