Annons

"Oskarshamnare ska kunna leva livet hela livet”

Äldrefrågor
Amerikas president Joe Biden är 78 år, i Sverige vore det nästintill otänkbart med en så årsrik statsminister.
Debatt • Publicerad 1 juni 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"För att stärka kvalitén inom äldreomsorgen måste vi investera i medarbetarna. Fyra av tio anställda inom äldreomsorgen saknar tillräcklig utbildning.”
"För att stärka kvalitén inom äldreomsorgen måste vi investera i medarbetarna. Fyra av tio anställda inom äldreomsorgen saknar tillräcklig utbildning.”Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det är dags att förändra synen på äldre, ålderism måste bekämpas. De negativa och stereotypa föreställningarna om seniorer måste jagas bort. Arbetslivet behöver ta tillvara unika kompetenser. På hundra år har vi ökat medellivslängden med ett kvarts sekel.

Det är glädjande men samtidigt problematiskt att vår syn på när det är dags att lämna arbetslivet inte ändrats. Äldre människors kunskap, kompetens och erfarenhet måste tas tillvara i arbetslivet. Ålder är ett dåligt mått på människors förmågor – både på arbetsmarknaden och i samhället.

Annons

Vi vill därför höja gränsen för hur länge man har rätt att vara kvar på arbetet till 71 år. De som vill och kan får inte förhindras att fortsätta i arbetslivet. Samtidigt måste de som inte orkar jobba vidare få ett värdigt liv och en värdig pension.

Innan pandemin uppgav två tredjedelar av boende vid äldreboenden att de upplevde en ofrivillig ensamhet. Färre än var tionde årsrik hade anhöriga i sin närhet när de avled av covid-19. Det är hjärtskärande. I Oskarshamn behöver vi ta fram en strategi som tar ett helhetsgrepp mot den ofrivilliga ensamheten under, såväl som efter, den rådande pandemin.

Våra äldsta är inget kollektiv. De är miljontals unika individer med olika erfarenheter och preferenser. De förtjänar att få stöd av bekanta ansikten. I Sverige möter en omsorgstagare i snitt 16 olika utövare under en tvåveckorsperiod. Allt för många. Vi i Liberalerna arbetar för att antalet ska halveras.

För att stärka kvalitén inom äldreomsorgen måste vi investera i medarbetarna. Fyra av tio anställda inom äldreomsorgen saknar tillräcklig utbildning. Fler måste tillåtas att stärka sin kompetens parallellt med sitt arbete. Lönenivåer och anställningsvillkoren måste ses över. Vi måste göra det mer attraktivt att arbeta inom Oskarshamns äldreomsorg.

Liberalerna är ett parti som genom hela sin historia drivit frågor om förbättringar för de äldsta. Vi har varit pådrivande för eget rum i långvården och parboendegaranti. Grundläggande frihetsfrågor.

Vi ger oss inte. Alla medborgare ska känna sig trygga med att det här i Oskarshamn finns en äldreomsorg präglad av trygghet, integritet och värdighet så att alla kan få möjlighet att - Leva livet hela livet!

Lisbeth Lindberg, (L) Oskarshamn, nätverket Liberala Seniorer

Barbro Westerholm, äldrepolitisk talesperson, Liberalerna

Annons
Annons
Annons
Annons