Annons

”Oro för AI får inte blockera samhällsnyttan”

AI
Samhället har stora behov där AI kan bidra väldigt mycket genom att erbjuda nya lösningar. Den allmänna debatten sätter dock riskerna i centrum på ett sätt som riskerar att blockera nyttiggörandet.
Debatt • Publicerad 31 januari 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Visst ska vi vara försiktiga och hantera verkliga risker, men det gynnar ingen att fokusera på hypotetiska sådana som skapar onödig rädsla.”
”Visst ska vi vara försiktiga och hantera verkliga risker, men det gynnar ingen att fokusera på hypotetiska sådana som skapar onödig rädsla.”Foto: Markus Schreiber

Visst ska vi vara försiktiga och hantera verkliga risker, men det gynnar ingen att fokusera på hypotetiska sådana som skapar onödig rädsla. Det menar Josefin Rosén, AI-expert på SAS Institute.

Användningen av AI växer snabbt och oron för hur den nya tekniken påverkar samhället likaså. Höstens och vinterns turbulens inom OpenAI – företaget bakom ChatGPT – har synliggjort de betydande ekonomiska värden som står på spel och hur de påverkar konkurrensen mellan de stora AI-aktörerna. Är det rimligt att så mycket makt ska få ligga i händerna på en enda företagsledning, undrar många.

”Aktörer som utvecklar AI för dunkla syften kommer att fortsätta även vid ett officiellt beslut om paus eller begränsningar. Så utvecklingen av AI i det öppna samhället behöver fortsätta - inte minst för att svara mot sådana hot. Och den måste ske så ansvarsfullt, hållbart, etiskt och transparent som möjligt.”
Josefin Rosén, AI-expert på SAS Institute
Annons

I EU-parlamentet kom man före jul överens om att anta EU-kommissionens förslag till AI-förordning, ”AI Act”. Eftersom vissa delar blir tillämpbara först efter en övergångsperiod har kommissionen lanserat ”the AI Pact”, där man ber branschföretagen att frivilligt följa AI-förordningen redan nu. Oron för AI finns med andra ord på alla nivåer.

Därför är det viktigt att nyansera debatten om AI och de risker som tekniken för med sig.

Av många anledningar är det viktigt och nödvändigt att vi flyttar fokus från sensationella uttalanden om hypotetiska katastrofala AI-skador till mer förnuftiga och balanserade diskussioner om de verkliga riskerna med AI. Sensationella uttalanden skapar distraktion från att ta itu med faktiska existerande AI-problem, såsom desinformation, spridning av hat, partiskhet och maktobalanser. Framhävandet av existentiella risker med AI skadar också genom att skrämma unga människor från att läsa vidare inom AI – för man vill inte ”bidra till en sämre värld”. Det är ju såklart illa, inte minst då vi kommer behöva väldigt många fler AI-kunniga i samhället kommande år.

Som alla tekniker kan AI användas oansvarigt. Men att pausa utvecklingen är inte rätt väg. Tvärtom riskerar vi då en utveckling i det fördolda. Aktörer som utvecklar AI för dunkla syften kommer att fortsätta även vid ett officiellt beslut om paus eller begränsningar. Så utvecklingen av AI i det öppna samhället behöver fortsätta - inte minst för att svara mot sådana hot. Och den måste ske så ansvarsfullt, hållbart, etiskt och transparent som möjligt.

Vi behöver AI för att klara en mängd skriande samhällsutmaningar – både på kort och längre sikt. AI spelar en allt större roll i att förändra industrier, skapa stora ekonomiska värden och ta itu med frågor som klimatförändringar, och pandemier. Tekniken lämpar sig också utmärkt för att avlasta administrativa bördor från vården, vilket kan betyda att du får en operationstid tidigare.

Företag och myndigheter som använder sig av AI har ett stort ansvar. Men lika litet som det räcker med en hållbarhetsansvarig, duger det med att tillsätta en AI-ansvarig. Ansvaret kring AI-frågorna behöver “sitta i väggarna” i alla organisationer. Det behöver bli en naturlig del av all utbildning och kompetensutveckling. Långtgående öppenhet om hur AI används krävs för att konsumenter, kunder och medborgare ska kunna lita på AI-användningen.

Vi står inför en framtid med stora utmaningar, men också storartade möjligheter. Det är vårt gemensamma ansvar att få en utveckling där vi inte blockerar möjligheterna utan i stället realiserar den fulla samhällspotentialen med AI.

Josefin Rosén, AI-expert på SAS Institute

Annons
Annons
Annons
Annons