Annons

Öppna möjligheterna för fler att studera till lärare

Lärarutbildning
”Den stora lärarbristen gör att vi alla måste bidra till att fler utbildade lärare ska fortsätta med yrket, fler ska vilja bli lärare och att fler ska få möjlighet att studera till lärare. Vi behöver därför arbeta brett i samverkan för att lösa lärarbristen.”
Publicerad 11 juni 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lärarbristen är skriande i stora dalar av Sverige. Dagens debattörer vill att riksdag och regering tar situationen på allvar och ser över vad som behöver göras, exempelvis när det gäller VFU och övningsskolor, för att få fler att studera till lärare.
Lärarbristen är skriande i stora dalar av Sverige. Dagens debattörer vill att riksdag och regering tar situationen på allvar och ser över vad som behöver göras, exempelvis när det gäller VFU och övningsskolor, för att få fler att studera till lärare.Foto: JESSICA GOW / TT

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen inom skolan. Bristen på lärare är ett skriande problem. Bristen på lärare med behörighet leder till att de lärare som finns får tyngre arbetsbörda. Idag fattas 65 000 lärare, förskollärare och skolledare i Sverige.

Den stora lärarbristen gör att vi alla måste bidra till att fler utbildade lärare ska fortsätta med yrket, fler ska vilja bli lärare och att fler ska få möjlighet att studera till lärare. Vi behöver därför arbeta brett i samverkan för att lösa lärarbristen.

Annons

Det finns många delar i att säkerställa kompetensförsörjningen inom svensk skola. Det handlar bland annat om möjligheter till validering, fortsatt utbyggnad av utbildningsplatser för kompletterande pedagogisk utbildning, samt fortsatt arbete med minskad arbetsbörda.

En grundläggande förutsättning är dock att människor som vill bli lärare och som har förutsättningar att antas till utbildningarna inte avskräcks eller motarbetas. Tyvärr är det till viss del det som sker i vårt län.

Linnéuniversitetet har sedan ett antal år tillbaka infört övningsskolor med verksamhetsintegrering. Det innebär att studenter får mer tid på skolor för att få ökad förståelse och kompetens för att bli en riktig bra lärare. Det kan innebära att en student observerar lektioner, men också fungerar som en hjälpande hand och resurs i klassrummet. Utöver den verksamhetsintegrerade delen som sker två dagar i veckan så har studenterna också en verksamhetsförlagd del av utbildningen (VFU). Ett exempel på skola där det fungerar är Krungårdsskolan i Blomstermåla. Skolan har utbildat studenter samtidigt som nya medarbetare har rekryterats.

Anton Sejnehed (S), ordförande för bildningsnämnden i Oskarshamns kommun.
Anton Sejnehed (S), ordförande för bildningsnämnden i Oskarshamns kommun.Foto: Roger Carlsson
”En grundläggande förutsättning är dock att människor som vill bli lärare och som har förutsättningar att antas till utbildningarna inte avskräcks eller motarbetas.”
”Anton Sejnehed (S), ordförande för bildningsnämnden i Oskarshamns kommun”

Studenter hos Linnéuniversitetet kan sedan några år tillbaka enbart ha sin VFU i fyra kommuner i Kalmar län, till skillnad från tidigare år. Det innebär att studenter enbart kan ha sin utbildning kopplad till skolor i Mörbylånga, Mönsterås, Kalmar och Nybro. Konsekvensen är att lärarstudenter som bor i Oskarshamn, Högsby eller Hultsfred inte längre kan studera till lärare i Kalmar och göra sin VFU i sin hemkommun. Motivet från Linnéuniversitetet är att de aktuella skolorna inte får ligga längre än 30 minuter med buss eller tåg från universitetet.

Vad händer när Linnéuniversitetet gör så här? Personer som har familj eller liknande söker sig inte till lärarutbildningen eller väljer att tacka nej till platsen när information ges om hur verksamhetsintegrering och VFU fungerar på Linnéuniversitetet.

En student boende i Oskarshamn var under sin utbildning tvungen att hyra ett rum på Södra Öland för att kunna fullgöra delar av sin lärarutbildning eftersom hen blev tilldelad en övningsskola i Mörbylånga. Nyligen var två personer i kontakt med Oskarshamns kommun för att undersöka möjligheterna att få ha sin VFU här. Kommunen sa ja, Linnéuniversitet sa nej. Konskevensen? Personerna söker inte till lärarutbildningen.

Därför är vi glada för att Socialdemokraterna i Kalmar län på sin distriktskongress gav en tydlig signal om att vi vill att Linnéuniversitetet ändrar sitt upplägg för lärarutbildningen i Kalmar. Det gör vi bland annat genom att de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Kalmar län nu kommer verka för en förändring när det gäller VFU och övningsskolor, så att studenter ska kunna genomföra sin VFU i kommuner och på skolor som ligger utanför Linnéuniversitetets geografiska begräsning om 30 minuter.

Anton Sejnehed (S), ordförande för bildningsnämnden i Oskarshamns kommun

Lejla Bajraktarevic (S), 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Mönsterås kommun

Mikael Lång (S), 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Hultsfreds kommun

Linda Robertsson (S), vice ordförande i utbildningsutskottet i Högsby kommun

Annons
Annons
Annons
Annons