Annons

"Öppet brev till Johan Persson”

Förra året skämde Sverige ut sig rejält, när regeringens Coronastöd för fotbollsklubbarna till 95 procent snoddes av herrarna. ”Det blev lite snett” sa’ det ansvariga stadsrådet Amanda Lind (MP). Tilltaget väckte till och med uppmärksamhet internationellt. Sverige skulle ju vara jämställt, trodde man.
Debatt • Publicerad 13 april 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Låt flickorna för en gångs skull få tro detsamma. Visa att de är lika mycket värda som pojkarna.”
"Låt flickorna för en gångs skull få tro detsamma. Visa att de är lika mycket värda som pojkarna.”Foto: Daniel Bogefors

I Sverige är det lika många flickor/kvinnor som idrottar som pojkar/män. Då skall väl också skattebetalarnas pengar hanteras jämställt. Självklart, eller hur?

Johan Persson, du bestämmer inte allt, men väldigt mycket. Framför allt ansvarar du för att kommunala mål infrias inom uppställda ramar. Kort sagt, att nämnder och förvaltningar sköter sig. Och – de skall inte bara sköta sig, de skall även bidra till samhällets utveckling.

Annons

Vi har nu läst i tidningen att ett nytt kommunalt Coronastöd delas ut, uppenbarligen efter samma oblyga principer som med det statliga fiaskot från 2020. Johan, det är ett jättebra initiativ i sig, men ett dråpslag för allt jämställdhetsarbete i Kalmars föreningsliv, när 80 - 90 procent av elitstödet går till män! I ett samhälle som till lika delar består av kvinnor som män. Hur är detta möjligt? År 2021. I Kalmar, av alla platser.

Johan, vi ställer inte dig personligen vid skampålen, men vi förväntar oss att du använder din maktposition för att rätta till galenskaperna. Du kan ju börja med att läsa högt för alla berörda kollegor och anställda, ur Kalmar kommuns strategi för jämställdhet 2018–2022. Här finns en massa fina ord som tåls att läsas om och om igen:

# Kalmar kommun ska vara en kommun där kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

# Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati, men också en drivkraft för tillväxt, hållbar utveckling och kvalitet i våra verksamheter.

# I varje vardagligt möte mellan medborgare och kommun finns inte bara risken att förstärka könsmässiga stereotyper och orättvisor, utan också möjligheten att utmana, förändra och utveckla.

# Kalmar kommun utvecklar därför jämställdheten i vetskap om att det är positivt för hela samhället och alla medborgare, såväl kvinnor, män, flickor och pojkar.

# Alla verksamheter ska säkerställa likvärdig service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig resursfördelning och en jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

# Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Johan Persson, det här är så fint och vackert beskrivet att man frestas tro, att det är så här Kalmar kommun vill och skall arbeta.

Låt flickorna för en gångs skull få tro detsamma. Visa att de är lika mycket värda som pojkarna.

Annons

Mikael Kullman Larsson

Rolf Möller

Två gubbar som upplevt alldeles för mycket av ojämställdhet inom idrotten.

Annons
Annons
Annons
Annons