"Om hela Sverige ska leva måste vi satsa på vägarna i Kalmar län”

Infrastruktur
Mer än var tionde statliga väg i Kalmar län är i mycket dåligt visar Transportföretagens analys. Ett väl fungerande vägnät är avgörande för att knyta samman stad och land och garantera tillgänglighet i hela landet. Standarden på landets vägar är alldeles för låg och regeringens satsningar på underhåll räcker inte på långa vägar, ens för att hålla dagens standard.
Debatt • Publicerad 12 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Regeringen måste inse att majoriteten av Sverige inte bor i storstäder, utan att vi också måste satsa på vägunderhållet även i Kalmar län.”
"Regeringen måste inse att majoriteten av Sverige inte bor i storstäder, utan att vi också måste satsa på vägunderhållet även i Kalmar län.”Foto: Anders Ylander

Landsbygds- och infrastrukturministern Andreas Carlsson har uttalat att regeringens ambition är att hela Sverige ska leva och att en fungerande infrastruktur är en förutsättning för detta. Vi välkomnade att ett av hans första beslut var att ge ytterligare en miljard till vägunderhållet. Tyvärr äts en stor del av pengarna upp av inflationen och en miljard extra är långt ifrån tillräckligt att börja betala av på underhållsskulden. För låt oss se på fakta.

Vi vet att Sverige växer och vi blir allt fler som ska samsas på vägarna. Vägtransportsektorn betalar årligen in närmare 100 miljarder till statskassan i skatter och avgifter. Ett rimligt krav att staten tillser att vägnätet är i ett farbart skick. Men ändå så försämras skicket på vägarna i Kalmar län. I dag är 11,1 procent av de statliga vägarna i mycket dåligt eller dåligt skick. Om regeringen inte agerar nu förväntas motsvarande siffra om tio år vara 19,2 procent.

Åtta av tio persontransporter sker på väg och det sämre skicka på våra vägar får konsekvenser som plåtskador på fordonen, högljutt buller i bilarna samt försämrade arbetsförhållanden för lastbils- och busschaufförer. Kort och gott alla som rör sig på våra vägar. I det långa loppet kommer det leda till sänkta hastigheter på vägarna i Kalmar län och sänkt levnadsstandard då redan långa avstånd tar längre tid att färdas.

Regeringen måste inse att majoriteten av Sverige inte bor i storstäder, utan att vi också måste satsa på vägunderhållet även i Kalmar län. Det behövs en långsiktig och finansierad underhållsplan för vägarna och därför kräver Transportföretagen att Trafikverket får minst två miljarder extra varje år för att stoppa fortsatt förfall. Då har alltså inte ens börjat amortera på skulden. Vill vi minimera underhållsskulden till 2032 krävs det 7,9 miljarder kronor varje år, vilket är mer än en fördubbling av vad Trafikverket får i dag.

Ju längre tid vi väntar, desto större blir underhållsskulden. Kalmar län får inte halka efter. Det är dags att investera i och underhålla vår infrastruktur, i länet och i hela landet!

Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen