Annons

"Ojämställdheten och ofriheten märks överallt”

Internationella kvinnodagen
”I 200 år har vi feminister arbetat för att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter. Vi liberala feminister har stått i främsta ledet i den kampen.”
Debatt • Publicerad 8 mars 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Priset kommer att bli högt för jämställdheten och för kvinnors liv och hälsa.”
"Priset kommer att bli högt för jämställdheten och för kvinnors liv och hälsa.”Foto: Fredrik Sandberg/TT

Genom tusentals kvinnors (och en hel del mäns) idoga arbete, ofta i hårt motstånd, lever vi idag i ett av världens mest jämställda länder. Men Sverige är inte jämställt. Ojämställdheten och ofriheten märks överallt i flickor och kvinnors liv; - plånboken, i familjelivet, på arbetet och i vården. Kvinnor äger hälften så mycket som män och tjänar nästan 10 procent mindre. Kvinnor gör betydligt mer av det obetalda hemarbetet och är oftare sjukskrivna. Mäns våld påverkar de flesta kvinnors liv.

Det är bara genom att mäta och uppmärksamma dessa och andra orättvisor som vi kan åtgärda dem. Kunskap är makt. Därför är det så allvarligt att det blir allt vanligare att avköna kvinnors erfarenheter. En statlig utredning vill könsneutralisera föräldrabalken genom att stryka ord som mor och moderskap. Det är positivt att detta har skapat stor debatt men utredningen är dessvärre bara ett av många exempel på hur lagtexter och vårddokument avkönas.

Annons

Vårdguiden 1177 rekommenderar vårdpersonal att på vårdguidens webbplats undvika ordet kvinna för att beskriva hur kroppar ser ut. Ord som ”livmoderbärare” och ”snippbärare” används ibland av vården istället för kvinna. Syftet är välvilligt och handlar om att bli mer inkluderande mot transsexuella män och icke-binära personer. Det är helt självklart att alla ska bli väl bemötta i vården och få rätt vård utifrån deras kroppars behov. Vården måste lösa praktiska problem som att kalla alla med livmoder till cellprovtagning oavsett om de har kvinnligt eller manlig personnummer. Men ord som ”livmoderbärare”, ”snippbärare” och ”menstruerare” är objektifierande, inte inkluderande.

Än värre än att orden är objektifierande och avhumaniserande är att de osynliggör kvinnor och kvinnors könade erfarenheter. Inom hälso- och sjukvården är det särskilt viktigt att inte arbeta könsblint eftersom kvinnor och män delvis drabbas av olika sjukdomar och symptom. De sjukdomar och symptom som bara drabbar kvinnor har historiskt varit underbeforskade, nedprioriterade och underprissatta.

Könsuppdelad statistik, mer forskning och ett ökat fokus på frågor såsom kvinnors hjärtinfarkter, endometrios och förlossningsskador har inte bara förbättrat kvinnors hälsa utan räddat liv. Könsblindhet och osynliggörande av kvinnors erfarenheter är att vrida klockan tillbaka. Priset kommer att bli högt för jämställdheten och för kvinnors liv och hälsa.

Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor

Jennie Uller, ordförande Liberala kvinnor i Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons