Annons

”Nu växlar vi upp Sydost-samarbetet”

Sydostsamarbete
Runtom i landet har antalet arbetsmarknadsregionerna blivit allt större och därmed har också tillväxten tagit fart. Större arbetsmarknadsregioner ökar möjligheten att attrahera både nya företag och nya invånare.
Debatt • Publicerad 19 mars 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”En fungerande och utbyggd E22. Dubbelspår Växjö-Alvesta och på sikt en upprustad Kust till Kustbana är avgörande för att knyta ihop våra kommuner.”
”En fungerande och utbyggd E22. Dubbelspår Växjö-Alvesta och på sikt en upprustad Kust till Kustbana är avgörande för att knyta ihop våra kommuner.”Foto: Johan Hultgren

Vår gemensamma målbild är att skapa en helt gemensam arbetsmarknadsregion i Sydost. Det skulle vara en region med en halv miljon invånare. Tillsammans skulle vi vara mycket starkare än tidigare. För att ta ytterligare steg mot en gemensam arbetsmarknadsregion kommer vi:

Gemensamt bjuda in infrastrukturministern för att beskriva potentialen i Sydöstra Sverige. Här sker stora investeringar, både privata och offentliga. Tusentals nya jobb skapas de kommande åren. Utan en väl fungerande infrastruktur som skapar en större arbetsmarknadsregion så kommer kompetensförsörjningen att bli ännu svårare.

Annons

2026 kommer regeringen att fatta beslut om ny nationell plan för de kommande åren. Våra kommuner kommer att arbeta med gemensamma yttranden och ställningstaganden. En fungerande och utbyggd E22. Dubbelspår Växjö-Alvesta och på sikt en upprustad Kust till Kustbana är avgörande för att knyta ihop våra kommuner och Sydost. Att de regionala flygplatserna ges rimliga ekonomiska förutsättningar är också avgörande. Att Sydostlänken och förbifart Bergkvara som redan finns i nationell plan byggstartas förutsätter vi.

Vår del av landet måste åtminstone få den andel av infrastrukturmedel som vår befolkningsmängd motsvarar. Under många år har vår del av landet legat i botten när det fördelning av infrastukturmedel.

Under mars månad har respektive kommunstyrelse och regionstyrelse tagit beslut om en ansökan till Tillväxtverket under namnet ”Sydost-triangeln”. Syftet är att skapa högre tillväxt och fördjupat samarbete i tio olika delar av landet. Vi vill vara en av de tio. Totalt är utlysningen på 700 miljoner.

Vårt fokus är tydligt. Vi måste samverka och samarbeta än mer mellan våra tre kommuner. Lyckas vi med det så gynnas hela Sydöstra Sverige. Det sker väldigt mycket som är positivt i respektive kommun, vi kompletterar varandras arbetsmarknad och näringsliv. Vi ser också tydliga tendenser som visar hur en gemensam arbetsmarknadsregion växer ihop alltmer. Detta kommer bli ännu mer märkbart när restiderna kortas och infrastrukturen byggs ut.

Det är vi själva som formar vår framtid. Vi vill gemensamt forma ett starkare Sydost.

Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande Kalmar

Emma Swahn Nilsson (M), kommunstyrelsens ordförande Karlskrona

Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons