Annons

”Nu förbättrar vi för placerade barn”

Kommunpolitik i Kalmar
”Alla barn som växer upp i Sverige har rätt till en trygg uppväxt, oavsett om de lever med sina föräldrar eller har placerats utanför hemmet av olika skäl.”
Debatt • Publicerad 9 november 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Forskningen visar att barn som är eller har varit placerade uppvisar sämre skolresultat och löper betydligt större risk att hamna snett senare i livet.”
"Forskningen visar att barn som är eller har varit placerade uppvisar sämre skolresultat och löper betydligt större risk att hamna snett senare i livet.”Foto: NTB

Denna rättighet finns formulerad på olika sätt i socialtjänstlagen och i FN:s barnkonvention som nu är svensk lag. Där finns också rättigheten att ges inflytande och att få höras.

Placerade barn är Kalmar kommuns ansvar. Av Socialnämndens årsrapport för 2019 framgår att Kalmar hade 34 barn och ungdomar i institutionsplaceringar, 109 barn och ungdomar placerade i interna familjehem samt 25 i konsulentstödda familjehem. Forskningen visar att barn som är eller har varit placerade uppvisar sämre skolresultat och löper betydligt större risk att hamna snett senare i livet.

Annons

Under 2019–2020 pågick ett pilottest i åtta kommuner/stadsdelar av en digital tjänst, för uppföljning av barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården. Pilottestet genomfördes av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) efter att det framkommit missförhållanden och att ett flertal placerade barn farit illa på så kallade HVB-hem.

I projektet användes Viewpoint, ett digitalt verktyg för att få barn och unga delaktiga vid utredning och insats. Barn och unga besvarade frågor om deras situation med hjälp av dator/mobil. Ansvarig socialtjänst kunde sedan ta del av barnets självskattning, vilken sedan användes som en grund för det fortsatta samtalet med barnet.

Utvärderingen som genomfördes av SKR visade att erfarenheterna är sammantaget positiva till att använda ett digitalt verktyg för att öka placerade barn och ungas delaktighet. Socialtjänsternas upplevelse är att barn och unga har reagerat positivt och att de har fått ett bra samtalsunderlag. De flesta deltagande kommunerna har använt resultatet från enkäten för att ha fördjupade samtal med barnet och anser att det har givit mer tid i mötet åt att prata om barnets mående och situation.

Vi har tidigare i år lämnat in en motion där vi vill införa Viewpoint i socialtjänsten och uppmanar socialförvaltningen att titta på SKR:s pilotprojekt och andra digitala lösningar för att skapa bättre möjligheter till inflytande och delaktighet för våra placerade barn och för att tidigt kunna ta tag i de utmaningar som våra placerade barn möter.

Vi vet att socialförvaltningen har höga ambitioner om att digitalisera fler tjänster framåt. Det är därför glädjande att förslaget från socialnämnden är att säga ja till vår motion och ge våra placerade barn en röst.

Carl-Henrik Sölvinger (L), oppositionsråd (L)

Joachim Almeke (L), socialnämnden (L)

Annons
Annons
Annons
Annons