Annons

”Nu får det vara färdighycklat”

Replik i debatt om tolkavgift. Tidigare inlägg 7 mars.
Det S-ledda styret i Region Kalmar län tycker att alla som kommit till Sverige från andra länder även fortsatt ska ha rätt till skattefinansierad tolk resten av livet varje gång man uppsöker sjukvården
Debatt • Publicerad 14 mars 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Samma SVC-styre har inga problem med att en cancersjuk ska betala för sina mediciner och läkarbesök.”
”Samma SVC-styre har inga problem med att en cancersjuk ska betala för sina mediciner och läkarbesök.”Foto: Claudio Bresciani / TT

SVC-majoriteten låter väldigt upprörda över att vi Sverigedemokrater arbetar för att införa att den som bott i Sverige två år ska betala en egenavgift för språktolk. Det ligger i linje med vad vårt parti och regeringen också arbetar för genom lagändringar på nationell nivå.

SVC-majoriteten visar bara återigen att de inte förstått något alls om varför Sverige på så många sätt blivit ett sämre samhälle de senaste decennierna: den ständiga särbehandlingen av personer på grund av ursprung och den totala kravlösheten gentemot den som kommit hit: man förväntas tydligen inte kunna eller vilja lära sig svenska.

Annons

Det är en direkt förolämpning mot alla som anstränger sig för att integreras och bidra till vårt samhälle. Det borde vara en given förväntning att de invandrare som kommit till Sverige för att arbeta och försörja sig också vill lära sig svenska så fort som möjligt och vill göra rätt för sig.

Att som det S-ledda styret framhärdar i, fortsätta erbjuda gratis språktolk resten av livet, slösar inte enbart bort skattebetalarnas pengar, det gynnar inte heller integration eller självständighet. Varje skattebetalares krona är värdefull, och det är vår plikt att säkerställa att dessa medel används effektivt och rättvist. Hyckleriet ligger dessutom i öppen dager:

Samma SVC-styre har inga problem med att en cancersjuk ska betala för sina mediciner och läkarbesök, eller att en person med fysisk skada ska stå för kostnaden för en rullstol. SVC-styret tycker också det är helt i sin ordning att personer med syn- eller hörselnedsättning måste betala enorma kostnader för grundläggande hjälpmedel som glasögon och hörapparater.

Men en person som är fullt kapabel att lära sig svenska tycker SVC-majoriteten ska ha gratis tolk resten av livet på skattebetalarnas bekostnad. Det får nu vara färdighycklat från SVC-majoriteten sida!

Martin Kirchberg (SD), regionråd

Bo Karlsson (SD), regionstyrelsen

Petra Gustafsson (SD), regionstyrelsen

Claus Zaar (SD), regionstyrelsen

Annons
Annons
Annons
Annons