Annons

”Nöjd med att vara sämst i klassen?”

Kommunpolitik i Nybro
Efter att under mandatperioden löpande fått ta del av Lärande- och kulturförvaltningens redovisningar av olika parametrar, vars utveckling är oroväckande negativ, förvånas Blå Union för Nybro av majoritetens passivitet.
Debatt • Publicerad 13 februari 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”När skolan inte lyckas med sitt kompensatoriska samhällsbärande uppdrag kan första effekterna mätas direkt.”
”När skolan inte lyckas med sitt kompensatoriska samhällsbärande uppdrag kan första effekterna mätas direkt.”Foto: Jan Stenqvist

Som en naturlig följd av att Nybro kommun både har bland landets lägsta skolpeng för grundskolan och dessutom lägger minst andel av den på personal (av länets alla tolv kommuner) så sjunker måluppfyllelsen i årskurs 9 och även andelen som lyckas ta gymnasieexamen inom fyra år. Ingångsvärdet och förkunskaperna är helt enkelt för dåliga.

Sett till förväntade resultat gör personalen ändå stordåd men kan inte över tid förväntas att trolla med knäna. Nedskärningar och de små enheternas begränsade förutsättningar till att omfördela resurser för kompensatoriska insatser gör att lärarna blir för ensamma med att tillgodose alla elevers individuella behov.

Annons

Utåtagerande barn, särbegåvade barn, SvA-elever, ADHD, dyslexi, utanförskap och växande psykisk ohälsa. Utmaningar som går att övervinna tillsammans, men inte ensam. Vad ges verksamheterna för förutsättningar för att hinna arbeta främjande och förebyggande så att inkludering och meningsfullhet uppnås för alla?

När skolan inte lyckas med sitt kompensatoriska samhällsbärande uppdrag kan första effekterna mätas direkt. I förra årets Pisa-undersökning syns att skolresultaten i matematik och läsförståelse rasar och befinner sig på decenniets lägsta nivåer. När vi inte får eleverna till en gymnasieexamen väntar en oviss och svår framtid. Låg socioekonomisk status riskerar att gå i arv och en ökad andel unga utan sysselsättning riskerar att spä på utanförskap och kriminalitet.

Trots det uppvisas inga högre ambitioner från de styrande i Nybro. Förvaltningen skriver ”Sannolikt kommer denna låga ambitionsnivå att spegla sig i skolresultaten hos våra elever framöver”, men från majoriteten hörs inte ett ljud.

Blå Union för Nybro:

Ola Håkansson (L)

Maria Stengård (L)

Daniel Lindvall (M)

Eddie Meydan (M)

Stefan Lagesson (KD)

Emma Kahnt (KD)

Annons
Annons
Annons
Annons