Annons

”Nej till vindkraft i Kärnebo”

Vindkraft
Redan under valrörelsen 2022 tog Sverigedemokraterna Mönsterås ställning mot etablering av en vindkraftspark i Kärnebo.
Debatt • Publicerad 3 februari 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Sverigedemokraterna säger därför nej till vindpark Kärnebo - oavsett om det handlar om ett eller sju vindkraftverk.”
”Sverigedemokraterna säger därför nej till vindpark Kärnebo - oavsett om det handlar om ett eller sju vindkraftverk.”Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Vid utgången av 2023 fanns cirka 5 000 vindkraftverk i Sverige varav 69 av dessa är placerade i Mönsterås kommun. Idag är Mönsterås den kommun i Kalmar län som producerar mest el från vindkraftverk. Vår kommun har således tagit sitt ansvar för grön elproduktion.

Ur ett energiperspektiv är det svårt att argumentera för vindkraften då det har blivit uppenbart att den inte bär sig själv ekonomiskt samt leder till instabilitet i elnätet. De ensidiga och naiva förhoppningarna på vindkraften leder till högre elpriser och i värsta fall elbrist när elen behövs som mest, exempelvis vid kalla vintrar.

”Sverigedemokraterna anser å det bestämdaste att det räcker med vindkraftverk i vår kommun. Och vi är inte ensamma - fåglarna i vår natur gillar inte heller vindkraftverk. De störs av ljud och ljus från kraftverken och kraftverkens vingar dödar många fåglar varje år.”
Conny Johansson (SD), Mönsterås.
Annons

Men det finns andra värden än grön elproduktion som Mönsterås kommun måste ta hänsyn till. Nu när beslut ska tas om SR Energy:s nya ansökan om att bygga 5 vindkraftverk i Kärnebo måste politikerna ta sitt ansvar för kommuninvånarnas lokalmiljö. Därtill måste hänsyn till djur- och fågelliv också väga tungt när kommunen beslutar om de nya vindkraftverken.

Sverigedemokraterna anser å det bestämdaste att det räcker med vindkraftverk i vår kommun. Och vi är inte ensamma - fåglarna i vår natur gillar inte heller vindkraftverk. De störs av ljud och ljus från kraftverken och kraftverkens vingar dödar många fåglar varje år. En fågelexpert från den ornitologiska föreningen Birdlife berättar att det finns ”arter av särskilt intresse i aktuellt område.

Trafiken av havsörnar genom den planerade vindkraftparken är en högst besvärande omständighet, som förstärks av vetskapen att flera örnar har dödats av vindkraftverk i närliggande park. Detta måste beaktas i prövningen, liksom de kumulativa effekter som uppkommer av en eventuell ny vindkraftsetablering. Uppgift om icke inrapporterad häckning av havsörn måste bekräftas/dementeras innan korrekt beslut kan fattas”.

Birdlife konstaterar vidare att ”det definitivt förekommer tjäder inom vindkraftsområdet, sannolikt kopplat till en spelplats inom eller i anslutning till vindkraftsområdet. Enligt vägledande domstolsbeslut behöver hänsyn tas i samband med vindkraftsetablering även till viktiga livsmiljöer för tjäder, oavsett om någon spelplats har dokumenterats eller ej. Sådana miljöer lämpar sig inte för en markomvandling som exempelvis vindkraftsutbyggnad eller kalhyggesbruk innebär”.

Vi som bor i Mönsterås Kommun vill även i framtiden kunna uppleva en levande natur med havsörnar som flyger över våra hus och trädgårdar. Vi vill kunna uppleva tystnaden i skogen och vi vill kunna skåda ut över vår vackra kommun utan att det alltid ska finnas ett vindkraftverk i bilden. Många turister besöker just Sverige för att uppleva vår natur, skogen och det lugn som detta ger. Fortsatta vindkraftsetableringar kommer att urholka dessa värden och skada turismen.

Sverigedemokraterna säger därför nej till vindpark Kärnebo - oavsett om det handlar om ett eller sju vindkraftverk. Vårt land och vår kommun har nog av stålskogar.

För Sverigedemokraterna i Mönsterås kommun

Conny Johansson (SD)

Percy Ottosson (SD)

Anni Juhl Nielsen (SD)

Annons
Annons
Annons
Annons