Annons

”Nationalpark i Hornsö – ett bra förslag”

”Som tidigare naturvårdsansvarig vid Länsstyrelsen i Kalmar vill jag göra ett inlägg i debatten om en eventuell nationalpark i det värdefulla lövskogsområdet vid Hornsö.”
Debatt • Publicerad 30 mars 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Området har mycket höga naturvärden och är av en unik storlek i södra Sverige där en nationalpark skulle vara mycket lämplig.”
"Området har mycket höga naturvärden och är av en unik storlek i södra Sverige där en nationalpark skulle vara mycket lämplig.”Foto: Anders Johansson

En större del av området ägs av staten i form av Sveaskog, som gjort en ekopark av området med syftet att bedriva ett naturvårdsanpassat skogsbruk. Dessutom finns här ett antal naturreservat.

Sveaskogs engagemang i ekoparken har varierat och satsningar i området för att öka turismen har lyst med sin frånvaro. Sveaskogs riktlinjer för naturvårdsanpassningen av skogsbruket är diffusa och ger ledningen för stora möjligheter att från tid till annan tumma på naturvårdens behov.

Annons

Området har mycket höga naturvärden och är av en unik storlek i södra Sverige där en nationalpark skulle vara mycket lämplig. Området ägs ju också av staten, vilket underlättar. Att området skulle växa igen om det blir nationalpark, som har framkommit i debatten, behöver inte alls ske. Det beror helt på vad som skrivs in i skötselplanen för parken. Ibland har man sagt att penningbristen hos naturvården ändå gör att det får växa igen. Mot detta kan man invända att en nationalpark har högre status än ett naturreservat, varför den kommer att prioriteras högt vid tilldelning av skötselmedel.

När det handlar om möjligheterna att utveckla turismen i området, vilket inte finns på Sveaskogs bord, är dessa klart bättre, enligt min uppfattning, för en nationalpark. Idag är det ett delvis splittrat område med flera naturreservat och ekoparken. Turismsatsningar skulle underlättas av att skapa ett sammanhållet område.

För min del tycker jag att förslaget att göra Hornsö ekopark till nationalpark är en utmärkt idé, som skulle uppmärksammas av många och öka antalet besökare i och kring området.

Stefan Svenaeus, före detta miljövårdsdirektör vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Annons
Annons
Annons
Annons