Annons

"Närtrafiken – framtidens kollektivtrafik på landsbygden”

Kollektivtrafik
”Vi är säkert många som har lagt märke till hur det på vissa busslinjer går bussar som i stort sett är tomma, dag efter dag och år efter år. Och vi har ställt oss frågan: är detta verkligen vettigt?”
Debatt • Publicerad 4 april 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Kollektivtrafiken måste utvecklas och styras med genomtänkta prioriteringar. Gör den inte det, måste resurser flyttas från att ge människor vård i tid till att täcka kollektivtrafikens underskott – det kan vi inte acceptera. Därför ser vi närtrafik som en del i framtida trafiklösningar i vårt län.”
"Kollektivtrafiken måste utvecklas och styras med genomtänkta prioriteringar. Gör den inte det, måste resurser flyttas från att ge människor vård i tid till att täcka kollektivtrafikens underskott – det kan vi inte acceptera. Därför ser vi närtrafik som en del i framtida trafiklösningar i vårt län.”Foto: Mattias Rubin

Finns det inget bättre sätt att erbjuda människor som bor på landsbygd och mindre orter kollektivtrafik?

Som tur är finns det ett bättre sätt. Det heter närtrafik och körs när människor efterfrågar den. Om ingen bokar någon resa, körs det inget fordon. Man kör dessutom bara den sträcka som kunden bokar.

Annons

Från Kristdemokraternas håll har vi länge haft en positiv syn på närtrafik. Den är en värdefull möjlighet för invånare för landsbygden, inte minst äldre som på detta sätt kan slippa kostnaderna och problemen med att köra bil. 60 procent av resorna med närtrafiken görs idag av resenärer som var 65 år eller äldre.

KD utvecklar seniorkortet i länet.

Anders Andersson och Madeleine Rosenqvist.
KD utvecklar seniorkortet i länet. Anders Andersson och Madeleine Rosenqvist.Foto: Roger Carlsson
”När kollektivtrafiken inte är kostnadseffektiv, tar den resurser som hade kunnat gå till sjukvården. Det kämpar vi i varje läge för att förhindra.”
Anders Andersson (KD), Järnforsen, oppositionsråd och vice ordförande i kollektivtrafiknämnden

Och – inte mindre viktigt – den är kostnadseffektiv, jämfört med busslinjer som körs i ur och skur oavsett om någon vill åka eller ej. När kollektivtrafiken inte är kostnadseffektiv, tar den resurser som hade kunnat gå till sjukvården. Det kämpar vi i varje läge för att förhindra.

Nu har majoriteten också vaknat. Inom kort – 7 april - kommer kollektivtrafiknämnden att ta del av en översyn av närtrafiken i Kalmar län idag, som också innehåller förslag på hur närtrafiken kan utvecklas i vårt län. Förslagen går helt i linje med vad jag tidigare har fört fram och vad Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna har föreslagit i våra budgetyrkanden.

# Utbudet ska bli mer jämlikt i länets olika kommuner.

# Närtrafik i tätorter ska ses över – idag finns det i vissa tätorter men inte andra.

# Hybrider mellan närtrafik och traditionella busslinjer utvecklas så att vi undviker att bussar går tomma.

Det finns vissa områden där jag tycker att utvecklingen kunde drivas på ett annat sätt. Till exempel kommer inte bokning av resor via app och reseplanerare förrän i den fjärde och sista etappen i förslaget. Det är som jag ser det en självklar åtgärd redan i etapp ett. Idag bokas nästan allting annat i appar, inklusive taxi. Om närtrafiken ska upplevas som modern och smidig måste resorna gå att boka digitalt.

Men överlag är jag positiv till förslaget. Det är en bekräftelse av vårt envetna engagemang och ett steg på vägen mot det yrkande som majoriteten har avslagit 2019, 2020 och 2021 när vi har haft budgetfullmäktige i Region Kalmar län.

Det är också helt i linje med vår hållning att kollektivtrafiken måste utvecklas och styras med genomtänkta prioriteringar. Gör den inte det, måste resurser flyttas från att ge människor vård i tid till att täcka kollektivtrafikens underskott – det kan vi inte acceptera. Därför ser vi närtrafik som en del i framtida trafiklösningar i vårt län.

För mig har alltid rättvisa varit en ledstjärna i politiken. Jag har ofta försökt vara en landsbygdens företrädare och lyft fram åtgärder som underlättar livet på våra småorter och i glesbygden. Detta är också något som Kristdemokraterna som parti trycker hårt på. Därför välkomnar jag och KD att närtrafiken nu kommer att prioriteras av Region Kalmar län.

Anders Andersson (KD), Järnforsen, oppositionsråd och vice ordförande i kollektivtrafiknämnden

Annons
Annons
Annons
Annons