Annons

"Mönsterås förtjänar ett borgerligt styre”

Kommunpolitik I Mönsterås
”Björn Östman heter jag, och som blivande politiker i Mönsterås kommun vill jag att skattemedel når ut överallt och gör skillnad.”
Debatt • Publicerad 1 september 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Pengarna finns, och det är ingen bristvara. Bristen ligger i att ta ansvar och den kommunala styrningen har stannat i sin utveckling.”
"Pengarna finns, och det är ingen bristvara. Bristen ligger i att ta ansvar och den kommunala styrningen har stannat i sin utveckling.”Foto: Alfred Larsson

Som kandidat till regionen, riksdagen men i särklass kommunen och utmanare till posten som kommunstyrelsens ordförande, ser jag ett måste i att styrningen och ledningen av verksamheterna förbättras. Utan att tveka är det på många områden möjligt att säkerställa kvaliteten utan att först tänka ”höjd skatt” eller krav på besparingar. Mycket behöver förbättras och pengarna behöver hamna på rätt ställe.

Det handlar om att tänka utanför boxen, jobba smartare, lyssna på verksamheterna och erfarenheterna hos personalen och lyssna på företagarna. Samma pengar kan ge mer välfärd, ökad tillgänglighet och underlätta arbetet för personalen ute i verkligheten. Pengarna finns, och det är ingen bristvara. Bristen ligger i att ta ansvar och den kommunala styrningen har stannat i sin utveckling. Det vi behöver införa är tjänstemannaansvaret på alla nivåer med större ansvarstagande.

Annons

Vi blir fler och vill bli ännu fler i Mönsterås kommun och då måste det vi har och får räcka till fler. Företagare hade letat flaskhalsar, kollat rutiner för inköp och sett över leverantörsavtal. Politiker i Mönsterås höjde skatten. Man har visat upp fantastiska siffror och gjort mycket bra, men fokuserat på yta och opålitlig vindkraft istället för att tjäna sina medborgare.

Nu ser vi resultatet med otjänliga skolbyggnader, dyiga stränder och invånare som blivit lidande. Som kommunalråd och politiker måste man lyssna på verksamheternas, se över kostnaderna och även fika till politiker. Driften av verksamheter måste ses över som kanske kan utföras av privata aktörer.

Jag har viljan, är redo att kavla upp ärmarna och arbeta för medborgarvänliga överenskommelser som jag vet att du som väljare väntat på.

# Jag vill arbeta för en nollvision gällande alla former av övergrepp mot barn genom bredare satsningar på socialtjänsten. Starta i rätt ände, se till att barn slipper bli traumatiserade, så kommer vi slippa behandla konsekvenserna av ett trauma. Barn har rätt till en trygg uppväxt med framtidsutsikter.

# Jag vill utveckla elevhälsan där skolsköterskor och kuratorer måste ha välkomnande ändamålsenliga lokaler, satsa på öppna förskolan för att ytterligare jobba med barn, ungas och familjers mående.

# Jag vill satsa på familjerådgivning och föräldrautbildningar, för att främja familjestabilitet, förbättra barns situationer och erbjuda föräldrautbildningar upp till tonåren.

# Jag vill lyfta upp tillgänglighetsfrågor högst upp på agendan och trycka ut detta i Mönsterås kommun. Tillgänglighet är för alla och ingen mår dåligt av en toalett eller ramp som är större.

# Jag vill att alla barn äter sig mätta i skolan och att matsvinnet minskar. Maten i skolan är för vissa elever det ända mål mat man får på en dag, och det ska då vara mat dom känner igen.

# Jag vill öka tryggheten genom ökad polisnärvaro och utbyggd belysning på cykel- och gångvägar. Jag vill skapa upplysta naturliga och trygga mötesplatser, och skapa bättre kontroller på häckar och buskar som hindrar sikt i korsningar och begränsar användningen av många trottoarer.

# Jag vill ha en mycket restriktiv hållning till vindkraften, få till en ny medborgarvänlig vindbruksplan med det kommunala vetot som verktyg. Bygga solceller på kommunens fastigheter med lagring av varmvatten i ackumulatortankar och el i batteri, som komplement till utbyggnad av stabil kärnkraft.

Annons

# Jag vill utveckla hamnen så båtar kan tanka, hyra cyklar och använda en servicebyggnad.

# Jag vill röja vass, byta gyttjan mot sand och inrätta strandskötsel, för att locka fler turister till vårt vackra Oknö.

Jag vet att väljare vill ha mer transparens i politiken, och värde på skatten du faktiskt betalar.

Jag är en blivande politiker som vet att vi kan förändra om vi verkligen vill. Det enda som krävs är att man röstar för förändring.

Björn Östman (KD), Mönsterås

Annons
Annons
Annons
Annons