Annons

Mer språk- och kultursatsning i det förebyggande arbetet mot narkotika

Dödlighet, skador och lidande där narkotika är inblandat är något vi hör om i princip dagligen. Det drabbar enskilda, närstående och samhället i stort.
Debatt • Publicerad 5 juli 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Efter analys av meddelanden från den krypterade chattjänsten Encrochat menar den svenska polisen att smugglingen av narkotika till Sverige i realiteten är 10 gånger större än tidigare uppskattningar. Alarmerande rapporter som leder oss till slutsatsen att missbruk och beroende med största sannolikhet också har stora mörkertal. Att förebyggande arbete är viktigt för att minska detta är välkänt. Det lyfts hela tiden som en av flera lösningar för ett av vår tids svåraste samhällsproblem. Alla vet att det vore det bästa, problemet är bara att frågan inte prioriteras i praktiken.

SIMON, Svenskar och Invandrade mot Narkotika, är en mångkulturell, politiskt och religiöst obunden organisation med uppdraget att verka för en restriktiv narkotikapolitik, förebyggande satsningar och att vara en bro till det svenska samhället för personer med utländsk bakgrund. SIMON är den del av civilsamhället.

Annons

Socialtjänsten är central i det förebyggande arbetet. En stor svårighet är att många ur SIMON:s målgrupp inte förstår socialtjänstens uppdrag och känner både oro och rädsla inför mötet med socialtjänsten. Det finns stora behov av kunskapshöjande insatser där socialtjänstens uppdrag presenteras med hjälp av språk- och kulturkompetens. Bemötande som tar hänsyn till kulturella olikheter och som fokuserar på olika gruppers särskilda utsatthet stärker och öppnar dörrar för många som annars inte vänder sig till socialtjänsten trots att behoven är stora.

Pandemin har synliggjort bristerna i samhället när det gäller att nå ut med information och insatser till nyanlända och invandrade. Myndigheter når helt enkelt inte fram med sin traditionella information. Vilket lett till ökad smittspridning och ökad dödlighet för redan utsatta grupper. Bristerna har uppmärksammats och man har arbetat för att hitta andra kanaler som ökad användning av språk- och kulturkompetens, ofta med hjälp av civilsamhällets organisationer. På samma sätt når man inte fram med annan viktig information som exempelvis förebyggande arbete mot narkotika och kriminalitet. Här behövs också en språk- och kultursatsning. Tag lärdom av arbetet med att nå ut med informationen i pandemin!

När samhället står inför allvarliga utmaningar, som vi gör när det gäller narkotika och kriminalitet, är vår uppmaning att ge civilsamhällets organisationer förtroende och resurser och att ännu mer använda den kraft och specifika kompetens som finns där.

För Riksförbundet Svenskar och invandrade mot narkotika:

Redar Baskin, ordförande

Linda Lundberg, förbundssekreterare

Kerstin Eriksson, drogpolitisk sekreterare

Annons
Annons
Annons
Annons