Annons

”Mer kött i skola och äldreomsorg”

Kommunpolitik i Oskarshamn
Tiden är inne att öka livsmedelsproduktionen och köttproduktionen i Sverige, inte att minska den.
Debatt • Publicerad 22 mars 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Som landsbygdsministern påpekar är detta inte en tid att minska köttproduktionen i Sverige, utan snarare att öka den.”
”Som landsbygdsministern påpekar är detta inte en tid att minska köttproduktionen i Sverige, utan snarare att öka den.”Foto: Simon Rehnström

I en tid då frågan om hållbar matproduktion och konsumtion står i fokus, är det viktigt att även lyfta fram det lokala och nationella perspektivet. När de nya nordiska näringsrekommendationerna 2023 släpptes gick landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) ut och betonade vikten av att öka köttproduktionen i Sverige, med hänsyn till den nationella försörjningsförmågan och de naturliga förutsättningarna för produktion.

Detta resonemang är särskilt relevant när vi tar hänsyn till det kommunala arbetet med att utforma nya riktlinjer för måltider, såsom den pågående processen med att ta fram en ny måltidspolicy i Oskarshamns kommun.

Annons

Sverige har länge legat i framkant när det gäller att hålla nere utsläpp från jordbruket. Det svenska jordbruket är bland de bästa i världen när det kommer till att balansera produktionsmålen med miljöhänsyn. Att beakta detta perspektiv är avgörande när vi diskuterar vilken mat som bör serveras i våra skolor och äldreomsorg.

En viktig faktor att ta hänsyn till är också att skolelever ofta föredrar en kost som inkluderar kött. Det är viktigt att lyssna på deras preferenser och inte enbart fokusera på att minska köttkonsumtionen. Dessutom är det värt att påpeka att det alltid finns vegetariska alternativ tillgängliga, oavsett vad som serveras.

Som landsbygdsministern påpekar är detta inte en tid att minska köttproduktionen i Sverige, utan snarare att öka den. Genom att skapa förutsättningar för en ökad produktion av livsmedel, inklusive kött, kan vi säkerställa vår nationella självförsörjningsgrad och bidra till en mer hållbar matförsörjning.

Detta blir bara viktigare med tanke på att vid kris eller krig kan handelsvägar komma att bli begränsade och då behöver vi kunna försörja oss nationellt. Det är därför avgörande att den nya måltidspolicyn i Oskarshamns kommun tar hänsyn till dessa lokala och nationella perspektiv.

Istället för att förespråka minskad köttkonsumtion bör den främja en balanserad kosthållning som tar hänsyn till både hälsan, den lokala livsmedelsproduktionen samt vad som är bäst för Sverige. Detta för att inte nämna att våra barn och våra äldre också vill äta kött, fisk, fågel, svensk husmanskost, svenska recept och andra recept som är väl etablerade i det svenska hemmet.

Låt oss använda den här tiden till att stärka vår livsmedelsproduktion i Sverige, istället för att underminera den genom att införa restriktioner som minskar tillgången på lokal, näringsrik mat. Det är dags att prioritera ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till både lokal produktion och konsumtion samt nationell självförsörjning.

Ted Nyberg (SD), ordförande Sverigedemokraterna Oskarshamn

Johanna Bäckström Wörmke (SD), vice ordförande Sverigedemokraterna Oskarshamn

Annons
Annons
Annons
Annons