Annons

"Medborgarnas trygghet måste värnas”

Trygghet
”Under många år har det S-ledda styret, både i regeringen och här i Region Kalmar län, låtit brottsligheten och otryggheten i samhället öka explosionsartat.”
Debatt • Publicerad 4 november 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Medarbetare på akutmottagningar i Kalmar län vill nu se dygnet-runt-bevakning av väktare eller ordningsvakter.”
"Medarbetare på akutmottagningar i Kalmar län vill nu se dygnet-runt-bevakning av väktare eller ordningsvakter.”Foto: Johan Nilsson/TT

Den ökande kriminaliteten och våldet i samhället drabbar även vår sjukvårdspersonal. I synnerhet är det ambulanspersonal och personal vid akutmottagningarna som är utsatta, men våld och hot förekommer idag även på vanliga vårdavdelningar.

Personalens säkerhet hör till det som får sämst betyg av Region Kalmar läns egna medarbetare i den stora medarbetar- och säkerhetsenkät, som presenterades i dagarna.

Annons

Medarbetare på akutmottagningar i Kalmar län vill nu se dygnet-runt-bevakning av väktare eller ordningsvakter. Man vill också se säkerhetsmottagningar vid sjukhusen. Sjukvårdspersonal i länet har börjat gå kurser i självförsvar, på egen bekostnad.

Martin Kirchberg (SD), regionråd.
Martin Kirchberg (SD), regionråd.Foto: Mats Holmertz
”Antalet anmälda fall av rån, misshandel och våldtäkter i Kalmar län har ökat kraftigt femårsperioden 2016-2020 jämfört med 2001-2005. Antalet anmälda våldtäkter har fyrdubblats under denna period. Därtill ska läggas ett mörkertal, som kan vara stort.”
Martin Kirchberg (SD), regionråd.

Det rödgröna styret i Region Kalmar län har dock inget annat att säga om ökad säkerhetsrisk för vår sjukvårdspersonal, än att detta är ett ”förbättringsområde”.

I motsats till det rödgröna styret sätter Sverigedemokraterna tryggheten och säkerheten för både vanliga medborgare och för vår sjukvårdspersonal högst. Vi avsätter därför i vårt förslag till budget för 2022 för Region Kalmar län 20 miljoner kronor för att bygga säkerhetsmottagningar och säkerhetsklassade vårdplatser vid länets tre sjukhus.

Vi avsätter också 5 miljoner för att öka närvaron av väktare eller ordningsvakter vid sjukhusen. När vi lade fram dessa förslag i regionstyrelsen i slutet av oktober, röstade dock S och deras stödpartier C och L, nej. Man visade därmed att man inte tar något ansvar för sina egna medarbetares säkerhet.

Detta icke-agerande från det rödgröna styrets sida är ett utslag av samma passivitet som dessa partier visar inför den växande brottsligheten och våldet i samhället i stort. Den ökade kriminaliteten och det ökade våldet drabbar i allt högre grad även medborgarna här i Kalmar län.

Detta syns tydligast om man jämför med hur det var för ett par decennier sedan: Antalet anmälda fall av rån, misshandel och våldtäkter i Kalmar län har ökat kraftigt femårsperioden 2016-2020 jämfört med 2001-2005. Antalet anmälda våldtäkter har fyrdubblats under denna period. Därtill ska läggas ett mörkertal, som kan vara stort.

Mönstret är samma även i mindre kommuner: I Emmaboda, Högsby, Mörbylånga, Nybro och Torsås har antalet anmälda fall av misshandel fördubblats under samma period (Källa: BRÅ). Vi har nu även skjutningar i vårt län och om inget radikalt görs för att stävja detta, kommer med all sannolikhet utvecklingen att bli lika negativ i vårt län som i så många andra delar av Sverige.

För att råda bot på denna bedrövliga situation krävs nu krafttag, något som Socialdemokraterna visat sig totalt oförmögna till. Sverigedemokraterna anslår i vår nationella budget medel för att öka antalet poliser med 10 000 och att öka polislönerna med i genomsnitt 6 000 kronor i månaden. Vi vill också se kraftigt skärpta och skyndsamma straff för grova brott och utvisning av alla grovt kriminella utländska medborgare.

Här i Kalmar län kräver vi att regionen omedelbart tar beslut om att inleda ett påverkansarbete gentemot regeringen för att skyndsamt få till fler poliser i de tre lokalpolisområden som ligger inom vår region, det vill säga lokalpolisområdena Kalmar, Nybro och Västervik.

Sverigedemokraterna kommer att fortsätta att arbeta för att bekämpa kriminalitet, hot och våld. Vi värnar tryggheten och säkerheten för alla medborgare i vårt län och vårt land.

Annons

Sverigedemokraterna i Kalmar län

Martin Kirchberg, regionråd

Claus Zaar, ledamot beredningen för hälso- och sjukvård

Bo Karlsson, ledamot personalutskottet

Petra Gustafsson, ledamot regionfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons