Annons

"Män har mer makt och resurser än kvinnor”

Internationella kvinnodagen.
”En dag att påminna om att även om vi kommit långt så har vi tyvärr mycket kvar att göra i jämställdhetsarbetet.”
Debatt • Publicerad 8 mars 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi måste prata med våra barn och unga om det här. Vill vi stoppa mäns våld mot kvinnor, måste vi börja med att stoppa pojkars våld mot flickor som är minst lika omfattande.”
"Vi måste prata med våra barn och unga om det här. Vill vi stoppa mäns våld mot kvinnor, måste vi börja med att stoppa pojkars våld mot flickor som är minst lika omfattande.”Foto: Jessica Gow

Vi lever fortfarande i ett samhälle där män har mer makt och resurser än kvinnor, där pojkar och flickor inte börjar livet med samma förutsättningar.

I en rapport från föreningen Ecpat – ”Tjejer måste sluta skicka bilder” – visas att pojkars tillvaro på nätet präglas av kontroll och aggressivitet. När nakenbilder spridits vidare utan avsändarens samtycke och kontroll tenderar pojkarna att lägga stort ansvar på offret, den som skickat bilden till någon i förtroende. Pojkar inser inte ens alltid att de har utsatt andra för ett brott, till exempel hot, tjat eller påtryckningar för att få nakenbilder eller sex.

Annons

Påståenden som ”hon får skylla sig själv” eller ”hon bad ju nästan om det” är tydliga uttryck för en härskarteknik, påförande av skuld och skam. Den som utsätts skuldbeläggs för det som hänt. Det används medvetet eller omedvetet av grupper för att få ett maktövertag över andra grupper, ofta av män mot kvinnor.

Mönstret etableras tidigt, inte minst i den digitala verklighet som pojkar och flickor möter idag och det är sorgligt att så lite hänt de sista decennierna – flickor som utsatts för övergrepp eller trakasserier påförs fortfarande skam och skuld. Vi måste prata med våra barn och unga om det här. Vill vi stoppa mäns våld mot kvinnor, måste vi börja med att stoppa pojkars våld mot flickor som är minst lika omfattande.

Vi vill uppmana alla kommuner i vår region att ta de här frågorna på största allvar. Våra skolor, idrottsföreningar och alla platser där barn och unga möts har ett ansvar att identifiera problem och aktivt jobba med sunda värderingar.

Det är vårt ansvar att varje ung människa ges rätt verktyg och att växa upp, må bra och ha sunda relationer till sin omgivning. Att de lär sig att söka hjälp när de behöver det, att de hjälper de som utsätts i deras närhet och att skulden alltid läggs där den hör hemma – hos förövaren. Framför allt måste vi se till att pojkar inte utvecklas till män som förtrycker, trakasserar och våldtar kvinnor.

Kampen för allas lika värde måste genomsyra hela samhället och det måste börja tidigt. Vi kommer fortsätta vara obekväma, ifrågasätta och utmana unkna gamla värderingar. Gå med oss i kampen du med.

Anna Lööf Hedh, ordförande S-kvinnor Kalmar län.

Annons
Annons
Annons
Annons