Annons

Ljuset i fyren är fortfarande tänt

De skarpa åtgärder som vidtagits i Sverige innebär risker. Utgångspunkten är naturligtvis att beslut, råd och rekommendationer ska följas, om det ska inget tvivel råda.
Debatt • Publicerad 24 november 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"I Svenska kyrkan finns en lång tradition av att föra samtal om livet på riktigt. Här får livets skörhet och de existentiella frågorna plats.”
"I Svenska kyrkan finns en lång tradition av att föra samtal om livet på riktigt. Här får livets skörhet och de existentiella frågorna plats.”Foto: Mats Holmertz

De skarpa åtgärder som vidtagits i Sverige innebär risker. Utgångspunkten är naturligtvis att beslut, råd och rekommendationer ska följas, om det ska inget tvivel råda. Men folkhälsan har många dimensioner. WHO talar om fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Utmaningen är att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Å ena sidan behöver vi vidta kraftfulla åtgärder för att säkra den fysiska hälsan. Både institutioner och individer ska ta ansvar. Å andra sidan måste vi vara uppmärksamma på hur dessa åtgärder påverkar den psykiska, sociala och existentiella hälsan.

I Folkhälsomyndighetens senaste årsrapport om folkhälsans utveckling lyfts särskilt den psykiska ohälsan fram som ett stort folkhälsoproblem. Rapporten skrevs före Coronavirusets utbrott och läget har inte förbättrats. Forskare vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet har undersökt svenska folkets mentala ohälsa före och under pandemin.

Fredrik Modéus, biskop Växjö stift.
Fredrik Modéus, biskop Växjö stift.Foto: URBAN NILSSON
”För många är kyrkan en plats som symboliserar trygghet och stabilitet. I en orolig tid behövs det mer än någonsin.”
Fredrik Modéus, biskop Växjö stift.
Annons

Resultaten är tydliga: Ohälsan, exemplifierad med depression, ångest och sömnproblem, har ökat markant. I bland annat Läkartidningen har allmänpraktiserande läkare slagit larm om att pandemibekämpningen behöver kompletteras med hälsobefrämjande åtgärder för att motverka en utbredd psykisk, social och existentiell ohälsa. Allt detta är variationer på samma tema.

Vi är många som är trötta och oroliga nu. Novembermörkret är tungt. Jag har stor respekt för alla som känner att orken börjar ta slut. Samtidigt behöver vi alla göra vad vi kan för våra medmänniskor. Skydda den fysiska hälsan, men också verka för en god psykisk, social och existentiell folkhälsa. Här tror jag att Svenska kyrkan har en viktig roll. För många är kyrkan en plats som symboliserar trygghet och stabilitet. I en orolig tid behövs det mer än någonsin. När råden är att bara göra det nödvändiga – handla mat, hämta mediciner – tänker vi omedvetet bort andra behov. Kyrkan är en matbutik – med andligt bröd. Kyrkan är ett existentiellt apotek – till läkedom för själen. Kyrkan är viktig på riktigt.

Svenska kyrkans församlingar ställde om sitt arbete i våras utifrån myndigheternas råd och rekommendationer. Vi fortsätter att ta ansvar. När det stormar måste ljuset i fyren lysa. Låt mig ge tre konkreta exempel där församlingarna bidrar till en god utveckling av folkhälsan under pandemin:

1. De öppna kyrkorna är sedan hundratals år centrum för livets stora frågor och händelser. Under valven får människor utrymme för eftertanke, reflektion och återhämtning. Många människor, oavsett tro, söker sig till kyrkorummen för en stund i ensamhet eller tillsammans med Gud. De många tända ljusen i kyrkornas ljusbärare är konkreta vittnesbörd om det.

2. I Svenska kyrkan finns en lång tradition av att föra samtal om livet på riktigt. Här får livets skörhet och de existentiella frågorna plats. Kyrkorna har språk och erfarenhet att möta oss människor på djupet. Här finns prästens samhällsunika absoluta tystnadsplikt och diakonens särskilda ansvar att möta dem som är i kroppslig och själslig nöd.

3. Bönens universella språk förenar. I många församlingar har bönelivet fått en nystart. Bönegrupper och gemensamma morgon- och aftonböner per telefon skapar social sammanhållning. Många med mig omsluter dagen med bön – för världen, för lokalsamhället, för människorna och för kyrkan. Rytmen ger stabilitet i livet. ”Bevara ordningen så ska ordningen bevara dig” sa kyrkofadern Benedikt av Nursia redan på 500-talet.

Självklart ska vi följa beslut, råd och rekommendationer för att minimera Coronautbrottets följder. Men dessa behöver vara väl anpassade så att pandemin inte riskerar att följas av en kraftigt försämrad psykisk, social och existentiell folkhälsa. I Svenska kyrkan fortsätter vi att ta ansvar. Ljuset i fyren är fortfarande tänt.

Fredrik Modéus, biskop Växjö stift

Annons
Annons
Annons
Annons