Annons

”Lev upp till klimatmålet och sol-boosta energiomställningen”

Solenergi
”Det pratas om en pågående solcells-boom i Sverige. 2019 uppgick installerad effekt från nätanslutna solcellsanläggningar till 698 MW. Det var en ökning på 70 procent jämfört med året innan”
Debatt • Publicerad 13 november 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Den är förnyelsebar. Solen lyser gratis. Den är ekonomiskt gångbar. ”
"Den är förnyelsebar. Solen lyser gratis. Den är ekonomiskt gångbar. ”Foto: Fredrik Sandberg/TT

Förutsättningar för mikroproducenter (produktion för hushåll) har varit ekonomiskt gynnsamma. Sjunkande priser på solceller och statligt solcellsbidrag är sådana faktorer. Regeln om skattereduktionen på köpt el motsvarande den mängd el som producerats och sålts till nätet gör att man får nästan samma köp och sälj-pris. Därmed finns det ingen anledning att lagra producerad el i batteri i bostaden. De flesta kan räkna hem investeringen på 10 år och därefter åtnjuta gratis el när solen lyser och sälja sitt överskott.

Trots detta finns det en stor outnyttjad potential för solproducerad el i Sverige.

”I den svenska energimixen är andelen solenergi fortfarande blygsam, endast 0,5 procent. I Nederländerna är motsvarande siffra 5 procent och i Tyskland 9 procent. Det är märkligt eftersom förutsättningarna i Sverige är goda.”
Olof Gunnarsson, Mikroproducent av sol-el i Kalmar
Annons

Majoriteten av installerade anläggningar är nämligen <20 kW, det vill säga villatak. Varför ser vi inte fler riktigt stora anläggningar?

I den svenska energimixen är andelen solenergi fortfarande blygsam, endast 0,5 procent. I Nederländerna är motsvarande siffra 5 procent och i Tyskland 9 procent. Det är märkligt eftersom förutsättningarna i Sverige är goda.

Solproducerad el har en rad fördelar.

Den är förnyelsebar. Solen lyser gratis. Den är ekonomiskt gångbar. KWh-priset konkurrerar för närvarande ut fossilt kol som energikälla.

Solenergi är till skillnad från de flesta andra energikällor faktiskt, i det stora hela, okontroversiell! Det finns ingen annan energikälla som går så snabbt att bygga ut som solenergi.

Det är bråttom nu! Vi har inte många år kvar av en krympande koldioxid-budget för att klara Paris-avtalets mål om max 1,5 graders höjning av medeltemperaturen.

Vindkraften har byggts ut i en rasande fart, men solenergin i Sverige är bara i sin linda. Det finns en oerhörd mängd takyta på industrier och affärsbyggnader som ligger outnyttjad.

När vi ersätter fossila bränslen kommer vi att behöva stora mängder el-energi. Det är ingen djärv gissning vad vi har att vänta, Preem i Lysekil har själv sagt det. Man vill börja producera vätgas i mycket stor industriell skala, detsamma gäller för den svenska stålindustrin. För detta behövs elektricitet, från solen. Eftersom den är så billig vid tidpunkten när den lyser. Och för att den nu ännu mer effektivt går att lagra - i vätgas.

Vad som behövs nu är att stimulera storskalig produktion av solenergi. Skandinavien är egentligen ypperligt för ändamålet eftersom vi har så mycket vattenkraftsdammar att lagra och buffra energi i vårt system. Tekniken för att hantera större mängder variabelt producerad förnyelsebar el finns här och nu. Det är knappast den största utmaningen, det är snarare att hinna med att bygga ut våra el-nät för el-överföring.

Regeringen höjde i höstbudgeten taket för beskattning av egenproducerad solenergi till att omfatta anläggningar upp till 500 kW, det vill säga anläggningar mindre än dessa slipper energiskatten. Det är ett steg i rätt riktning men det räcker inte. Större anläggningar får betala skatt för varje kWh över denna nivå, även om den produceras och konsumeras i den egna byggnaden eller företaget.

Annons

Varför ska egenanvändning av solproducerad el beskattas när andra energibesparande åtgärder som gör att man köper mindre el, inte gör det? Ingen tycker exempelvis att man ska betala skatt på den el som man sparar på behov av köpt el när man byter till LED-belysning.

Gör som flera andra europeiska länder och slopa denna skatt på egenproducerad solenergi helt och hållet! Då kommer vi få se även stora anläggningar tas i drift. Då kommer den riktiga solcells-boomen. Det kommer att behövas!

Olof Gunnarsson

Henrik Petersson

Katalin Rockstroh

Mikroproducenter av sol-el i Kalmar

Annons
Annons
Annons
Annons