Annons

”Lätt att göra rätt”

Rikspolitik
Snart kan alla företagare kasta sina papperskvitton! Regeringen föreslår att kravet på fysisk arkivering av ”ursprungligt räkenskapsmaterial” tas bort.
Debatt • Publicerad 7 februari 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Regeringen föreslår att kravet på fysisk arkivering av ”ursprungligt räkenskapsmaterial” tas bort.”
”Regeringen föreslår att kravet på fysisk arkivering av ”ursprungligt räkenskapsmaterial” tas bort.”Foto: CHRISTINE OLSSON / TT

I klartext innebär det att dokument som inkommer eller upprättas på papper inte kommer behöva bevaras om de digitaliseras. De nya enklare reglerna är tänkta att börja gälla från den 1 juli i år.

Enligt nuvarande bestämmelser är företagen skyldiga att bevara ursprungligt material med räkenskapsinformation även om räkenskapsinformationen har överförts till ett nytt material. Det är inte tillåtet att förstöra det ursprungliga materialet före det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det är detta förbud som regeringen nu föreslår ska avskaffas.

Annons

Avskaffandet av kravet på bevarande av material kommer få mycket positiva följder, framförallt eftersom avskaffandet innebär betydande administrativa och ekonomiska lättnader för samtliga bokföringsskyldiga. En utredning som gjorts om företagens arkiveringskostnader visar att förenklingsvinsten blir hela 3,9 miljarder kronor per år.

Detta är det viktigaste förslaget i den remiss som Lagrådet nu har att ta ställning till. Förslaget innehåller även andra förenklingar och moderniseringar gällande räkenskapsinformation. Att underlätta företagande genom att minska på onödigt administrativt arbete och kostnader bygger Sverige starkare. Om företagare får mer tid att fokusera på sitt företagande, istället för på byråkrati, gynnar det hela samhället.

Carl-Wiktor Svensson, Kristdemokraterna i Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons