Annons

"Låt oss välja det förnuftiga”

Ukrainakriget
”Vi är alla bekymrade över kriget i Ukraina, det är en tragisk händelse där många människor drabbas.”
Debatt • Publicerad 5 april 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Låt oss välja det förnuftiga och införa gemensamma restriktioner på EU-nivå – och det brådskar.”
"Låt oss välja det förnuftiga och införa gemensamma restriktioner på EU-nivå – och det brådskar.”Foto: Sofia Hedman

Det är därför hög tid att vi i Sverige enas bakom intentionen med Europaparlamentets resolution mot den ryska staten och inför restriktioner på EU-nivå. Detta har vi påtalat för regeringen och väntar nu på att beslut fattas.

De ekonomiska sanktionerna som hittills har införts mot Ryssland visar vilken styrka Europas och västvärldens ekonomier har när vi enas. Sveriges Hamnar står bakom de åtgärder och sanktioner som nu genomförs på olika områden.

Annons

Svenska hamnar ställs nu inför en svårhanterlig situation när beslut kring sanktioner ska fattas av enskilda hamnchefer, speciellt när det gäller internationella fraktfartyg och dess gods. Den internationella sjöfarten vilar på internationell rätt och praxis vilket har varit en bra ordning för att stärka den europeiska säkerheten, även detta ett argument för att överenskommelser bör ske på EU-nivå. Utgångspunkten måste vara att utrikespolitik ska bedrivas av våra beslutsfattare.

Det europeiska transportnätet verkar idag över de nationella gränserna, det är en ordning vi behöver vara rädda om. Oskyldiga ska även i krigsdrabbade länder kunna nås av mat, mediciner och andra förnödenheter. Vi bör därför värna och hålla liv i de viktiga transportvägar som underlättar för många ukrainare idag. Transportnätet av idag, både när det gäller till sjöss och på våra vägar, är globalt – inte nationellt. Att genomföra enskilda sanktioner utan samordning riskerar bara en mer oöverskådlig situation där vissa hamnar riskerar att få större problem, som i sin tur kan drabba civila.

Grundprincipen måste vara att de restriktioner och sanktioner som genomförs ska få bra effekt och vara enkla att tyda. Ska vi till exempel hjälpa nödställda fartyg under rysk flagg? Ska vi säga ja till ett liberiskt fartyg som innehåller varor avsedda för den ryska civilbefolkningen? Detta behöver klargöras. Låt oss välja det förnuftiga och införa gemensamma restriktioner på EU-nivå – och det brådskar.

Marcus Dahlsten, vd Sveriges Hamnar och Transportföretagen

Annons
Annons
Annons
Annons