Annons

”Låt ditt nyårslöfte handla om att bjuda in till gemenskap”

Ensamhet
När var fjärde person lider av ofrivillig ensamhet och isolering behöver vi alla göra mer för att bryta utvecklingen och skapa fler naturliga kontaktytor mellan människor.
Debatt • Publicerad 29 december 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Att bryta sin ensamhet själv kan vara svårt och ensamheten kan dessutom vara omgärdad med känslor av skam.”
”Att bryta sin ensamhet själv kan vara svårt och ensamheten kan dessutom vara omgärdad med känslor av skam.”Foto: Jessica Gow/TT

Ensamheten syns inte utanpå. Men känns inuti. Långvarig isolering och ensamhet skapar en stress som, om den pågår den under lång tid, kan ge allvarliga negativa effekter på kroppen och på vår psykiska hälsa.

Risken för sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, demens och depression ökar. Risken att dö i förtid likaså. När man vet vilka negativa hälsoeffekter ofrivillig ensamhet har, inser man också vilken stor hälsoutmaning ensamheten är för hela samhället.

Ebba Busch (KD), partiledare och energi- och näringsminister.
Ebba Busch (KD), partiledare och energi- och näringsminister.Foto: Mats Andersson/TT
”Vi kan också var och en agera för att bryta den ofrivilliga ensamheten. 2024 kan bli ett år då fler bjuds in till gemenskap – om vi alla hjälps åt. Ibland kan man göra stor skillnad genom relativt enkla saker, som att ringa det där telefonsamtalet som blir av alldeles för sällan.”
Ebba Busch (KD), partiledare och energi- och näringsminister.
Annons

Att bryta sin ensamhet själv kan vara svårt och ensamheten kan dessutom vara omgärdad med känslor av skam. Politiken har alltför länge blundat för problemet, frågor om ensamhet och gemenskap i samhället har negligerats. Ensamheten har betraktats som något för den enskilda människan att hantera på egen hand. Det synsättet håller inte.

Regeringen har därför påbörjat arbetet mot ofrivillig ensamhet, där vi ser att nationella insatser kan påverka och förändra riktningen. Under en treårsperiod satsar regeringen 300 miljoner kronor per år på att kommuner och organisationer inom civilsamhället ska kunna bedriva arbete som på olika sätt bidrar till ökad gemenskap.

Bland annat genom en uppsökande verksamhet där vi kan nå de personer som annars inte hade sökt stöd. Samtidigt ska också Folkhälsomyndigheten ta fram ett underlag till en nationell strategi för att motverka ensamhet, som kommer att involvera många olika aktörer.

Runt om i världen börjar man få upp ögonen för den stora utmaning som ensamheten innebär, bland annat ska en nybildad kommission inom WHO arbeta med frågan ur ett globalt perspektiv. Det är glädjande att vi genom olika samarbeten nu kan inspireras och utmanas av varandra för att nå de bästa tillvägagångssätten. De svenska ansträngningarna uppmärksammas också internationellt och kan bidra till att fler länder agerar, för problemet är brett.

Samtidigt måste man vara medveten om att politikens möjligheter på det här området är begränsade. Därför har vi till exempel bestämt oss för att bjuda in företagen i det här arbetet, som de viktiga aktörer de kan vara för att bryta ensamheten.

Men vi kan också var och en agera för att bryta den ofrivilliga ensamheten. 2024 kan bli ett år då fler bjuds in till gemenskap – om vi alla hjälps åt. Ibland kan man göra stor skillnad genom relativt enkla saker, som att ringa det där telefonsamtalet som blir av alldeles för sällan. Eller genom att våga fråga hur någon mår, eller ta med någon ny till ett sammanhang där man själv deltar. Små steg på vägen mot ett varmare samhälle.

Att bjuda in fler till gemenskapen. Kanske kan det få bli årets nyårslöfte?

Ebba Busch (KD), partiledare och energi- och näringsminister

Jakob Forssmed (KD), socialminister

Annons
Annons
Annons
Annons