Annons

"Låt barnen leka torrskodda”

Skola
”Förskolan är belägen i ett naturskönt område och har en stor härlig naturgård. I närmiljön finns det skog, sporthall, lekplatser och grönområden som vi regelbundet utforskar tillsammans.”
Debatt • Publicerad 7 september 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vår åsikt är att med ganska begränsade insatser borde det gå att justera höjder och skapa en bättre avrinning för att hålla området där barnen vistas rimligt torrt.”Foto: Håkon Mosvold

Så beskrivs utemiljön på Furuängens förskola på kommunens hemsida, vi som både vistats där i egenskap av elever en gång i tiden och nu hämtar våra egna barn där har inga problem med att skriva under på allt ovan nämnda. Tyvärr måste vi även lägga till beskrivningar som lervälling, innanhav samt stövelsugande gyttjepölar som uppstår redan vid måttliga regnmängder och utgör ett rätt bestående tillstånd från höst till vår.

Vår åsikt är att med ganska begränsade insatser borde det gå att justera höjder och skapa en bättre avrinning för att hålla området där barnen vistas rimligt torrt. Samtidigt vore det lämpligt att fundera på att förse vissa delar av gården med till exempel konstgräs eller liknande tålig beläggning då markens beskaffenhet och det hårda slitaget bidrar till problemen vid nederbörd.

Annons

Vi är redo att hjälpa till med hjälp i både idéer och handling men önskar att situationen avhjälps snarast, både för föräldrars och personalens men framför allt för barnens skull!

Andreas Axelsson

Annica Eek

Hampus Haag

Jimmy Loord

Folke Pleijert

Simon Rydén

Johanna Sandin

Carl-Wiktor Svensson

Annons
Annons
Annons
Annons