”Låt barn i riskgrupp vara hemma från skolan under krisen”

Coronakrisen
”Under den pågående coronakrisen är regeringen i full färd med att utreda möjligheten för vuxna som tillhör riskgrupper att kunna stanna hemma från jobbet med ersättning.”
Debatt • Publicerad 12 maj 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Sverigedemokraterna anser därför att regeringen bör införa bestämmelser som möjliggör för dessa barn att kunna tillgodogöra sig undervisningen hemifrån.”
"Sverigedemokraterna anser därför att regeringen bör införa bestämmelser som möjliggör för dessa barn att kunna tillgodogöra sig undervisningen hemifrån.”Foto: Jonas Ekströmer/TT

Detta är även tänkt att gälla de vuxna som har en familjemedlem som kan behöva skyddas från smitta, exempelvis om en familj har ett allvarligt sjukt barn hemma. Det är en nödvändig åtgärd som vi står bakom. Tyvärr kan vi dock konstatera att man inte tagit hänsyn till skolbarn som tillhör riskgrupper, eller de familjer där någon av föräldrarna tillhör en riskgrupp.

Det blir inget annat än motsägelsefullt om vuxna som tillhör särskilt sårbara grupper ska få möjlighet att stanna hemma från jobbet, samtidigt som barn i samma situation samt barn till föräldrar i riskgrupp förväntas vara i skolan, då de annars bryter mot skolplikten. Föräldrar i riskgrupp löper dessutom risk att bli smittade av sina barn som kommer hem från skolan, vilket riskerar att göra ovannämnda åtgärd verkningslös.

Sverigedemokraterna anser därför att regeringen bör införa bestämmelser som möjliggör för dessa barn att kunna tillgodogöra sig undervisningen hemifrån. Detta förutsatt att regeringen tar fram tydliga riktlinjer för vilka som tillhör särskilt sårbara grupper, samt att det ska gälla redan diagnostiserade fall för att inte en redan ansträngd sjukvård ska riskera få en mängd ansökningar om läkarintyg.

Detta skulle vara ett avgränsat undantag från den i övrigt gällande skolplikten, och endast gälla under en begränsad tid.

Eftersom en sådan åtgärd skulle innebära att fler föräldrar behöver vara hemma med sina barn anser vi även att de bör få möjlighet till tillfällig föräldrapeng på samma sätt som regeringen föreslagit vid en eventuell skolstängning.

Svenska familjer ska dock inte behöva hamna i ekonomisk kris för att de tillhör en riskgrupp eller för att skolorna tvingas stänga i kölvattnet av den pågående pandemin. Vi anser därför att (S) föreslagna ersättning är alldeles för låg, och att den istället bör utgöra 100 procent av den ersättning man idag får vid vård av sjukt barn (VAB). Detta oavsett om det gäller barn i riskgrupp som behöver stanna hemma, eller om skolorna skulle tvingas stänga för alla barn.

Sett till situationens allvar är vår förhoppning är att även övriga partier ser vikten i att hjälpa särskilt sårbara barnfamiljer att klara sig både från smitta, samt ekonomiskt, genom den tuffa tid vi nu går igenom.

Julia Kronlid (SD), socialförsäkringspolitisk talesperson

Patrick Reslow (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i utbildningsutskottet

Anne Oskarsson (SD), riksdagsledamot Kalmar län