Annons

”Långsiktig planering verkar saknas”

Kommunpolitik i Torsås
Torsås kommun ses allt tydligare prioritera de ”hårda” värdena och debatt i samhället gällande dessa lyser med sin frånvaro. De ”mjuka”värdena engagerar desto mer men prioriteras inte.
Debatt • Publicerad 27 april 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Att bara komma på tanken att med lägre kostnad som skäl flytta till sämre lämpade och mindre lokaler är att missgynna kulturen.”
”Att bara komma på tanken att med lägre kostnad som skäl flytta till sämre lämpade och mindre lokaler är att missgynna kulturen.”Foto: Sofia Hedman

Ett hett samtalsämne är för närvarande förslaget att flytta biblioteket från nuvarande lokal, mitt i byn, till före detta apotekslokalerna, som för tillfället hyser delar av socialförvaltningen. Biblioteket är den enda samlingsplatsen i centrala Torsås. Det är en omtyckt träffpunkt för kommuninvånare i alla åldrar och erbjuder alla funktioner man kan kräva av ett modernt bibliotek.

Böcker av alla slag och format, förstås, och film, men också allt från informationssökning, utbildning, föredrag och bokkaféer till turistinformation, biljettförsäljning och cykeluthyrning. Här bedrivs en mångsidig verksamhet av engagerad personal.

Annons

Att bara komma på tanken att med lägre kostnad som skäl flytta till sämre lämpade och mindre lokaler är att missgynna kulturen och inte lyssna på kommuninvånarna och att nedrusta istället för att satsa. Vad i bibliotekets verksamhet kommer att försvinna?

Som exempel på att ”hårda” värden prioriteras kan nämnas följande äskanden som bifölls respektive avslogs på kommunfullmäktiges aprilmöte:

# Bygget av en ny drifthall, som påbörjats på grund av försäljning av tidigare lokaler, var beräknat till cirka 15 miljoner men visar sig landa på närmare 19 miljoner kronor. Kostnadsökningarna motiveras med att allt blivit dyrare än beräknat. Modulhyra och kostnader för besiktningsman fanns inte ens med i beräkningarna. Följderna om man inte kan fullfölja bygget skulle kunna bli skadestånd till entreprenören och arbetsmiljöproblem. Var fanns framförhållningen? Bifall för äskandet av 2,9 miljoner kronor.

# Bergkvara hamn for illa i en av höststormarna. Helt oförutsedda och akuta skador måste förstås åtgärdas. Men flera andra, planerade, åtgärder hade kanske kunnat vänta. Konsekvensanalysen varnar för hemska följder om åtgärder inte genomförs. Bifall för äskandet av 2,8 miljoner.

# Enligt kommunfullmäktige fattat beslut i november 2023 fick bildningsnämnden i uppdrag att starta upp en sedan länge planerad resursskola hösten 2024, en angelägen satsning för barn i behov av lite extra stöd. I utlottningen av sökt statsbidrag gick kommunen lottlös. I sin skuggbudget 2024 föreslog KD och L därför ökad ram för resursskolan och för att kunna åta sig uppdraget från kommunfullmäktige äskar nämnden nu 900 000 kronor. Avslag för äskandet.

# Tidigare beslutade satsningar såsom fiber och fjärrvärme har också blivit många miljoner dyrare än beräknat. Långsiktig planering verkar saknas, till exempel vart socialförvaltningen ska ta vägen om biblioteket flyttas till de lokaler där de för närvarande huserar och i exemplet att man på sina ställen gräver för fiber, lägger ny asfalt och sedan gräver upp den för fjärrvärme ett år efter. Här verkar inte saknas pengar.

Liberalerna vill påminna om Torsås storståtliga vision ”Ett gott liv i en livskraftig kommun”. Det låter fint, men vem vill flytta till en kommun som prioriterar ”hårda” värden framför satsningar på barn/ungdomar, gamla, kultur och fritid. Det är det som ger livskvalitet.

Elsa Jannert (L)

Annons
Annons
Annons
Annons