Annons

"Lagstiftningen måste nära vård-anpassas”

Sjukvård
”Under den senaste tiden har det redovisats två nationella undersökningar som visar att vi i Region Kalmar län har stort förtroende för vården bland länets invånare. Som ansvarig för primärvården och den nära vården i regionen är jag särskilt glad över att våra hälsocentraler är så uppskattade bland patienterna.”
Debatt • Publicerad 11 mars 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Lagstiftningen och föreskrifter måste förändras och bygga på att fokusera på vården som ges, inte var den ges.”
"Lagstiftningen och föreskrifter måste förändras och bygga på att fokusera på vården som ges, inte var den ges.”Foto: arkivbild

Inom hälso- och sjukvården pågår en omställning till nära vård. Det betyder att vården kommer lösa patienternas behov så nära patienterna som möjligt och att vården ger patienterna stöd för att klara sig mera självständigt.

Den här omställningen är också nödvändig för att vi, givet de demografiska utmaningarna ska klara av att upprätthålla välfärden. Samtidigt som arbetskraften i länet minskar med 20 procent till år 2035 så ökar efterfrågan med 40 procent. Ekvationen går inte ihop och därför måste vi ändra våra arbetssätt.

Emmy Ahlstedt (C), regionråd med ansvar för nära vård.
Emmy Ahlstedt (C), regionråd med ansvar för nära vård.Foto: Mats Holmertz
”Som det ser ut idag kan patienter som kommer hem bli utan rätt läkemedel de första dagarna hemma och att förutsättningarna att ge rätt vård försämras. Så här kan vi inte ha det!”
Emmy Ahlstedt (C), regionråd med ansvar för nära vård
Annons

En viktig pusselbit i utvecklingen är samverkan mellan regionens verksamhet och våra tolv kommuner i länet. Våra kommuner har ett allt större sjukvårdsansvar, exempelvis för hemsjukvården. Tillsammans kan vi skapa bra förutsättningar för att den ska fungera och vi ska från regionen bidra med kompetens, till exempel i form av läkarinsatser. Men det är viktigt att vi tillsammans jobbar på alla nivåer för att driva omställningen. Mycket arbete behöver ske nerifrån och upp men ibland handlar det om att lagstiftningen måste hänga med. Lagstiftningen behöver nära vård-anpassas, eller i alla fall inte sätta krokben för arbetssätt som skulle underlätta omställningen.

Idag kommer många patienter hem till sin bostad efter tid av vård på sjukhus och har då behov av läkemedel som sjukhusets läkare förskrivit. Men här funkar inte lagen som tänkt utan sätter krokben eftersom den bygger på att det man förskriver på sjukhuset är sådant som ska användas enbart i sjukhusets lokaler. En mycket omodern idé om hur vården fungerar. Lagstiftningen och föreskrifter måste förändras och bygga på att fokusera på vården som ges, inte var den ges.

Som det ser ut idag kan patienter som kommer hem bli utan rätt läkemedel de första dagarna hemma och att förutsättningarna att ge rätt vård försämras. Så här kan vi inte ha det! Det kan alltså dröja dagar att komma till rätta med patientens läkemedel och patienter utsätts för onödiga risker. Jag tycker det är oacceptabelt.

Här har regeringen ett stort ansvar men för att påverka den nationella diskussionen har jag dagarna lämnat en motion till Centerpartiets partistämma för att partiet genom riksdagen ska kunna driva på utvecklingen åt rätt håll. Vi ska i Region Kalmar län göra vårt för att vi ska utveckla mer Nära vård till nytta för länets patienter. Men nu måste regeringen göra sitt!

Emmy Ahlstedt (C), regionråd med ansvar för nära vård

Annons
Annons
Annons
Annons