Annons

”Lägg inte ner Havslätts förskola – gör om och gör rätt istället”

Kommunpolitik i Oskarshamn
”Nyligen kom besked från Socialdemokraterna och Moderaterna att man ska lägga ner Havslätts förskola i Oskarshamn. Förskolan är en central del i barn och föräldrars vardag och på ett sätt så utgör den även barnens andra hem.”
Debatt • Publicerad 9 februari 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Havslätts förskola ligger precis perfekt, mitt i ett villaområde med massor av barnfamiljer.”
"Havslätts förskola ligger precis perfekt, mitt i ett villaområde med massor av barnfamiljer.”Foto: Roger Carlsson

På samma sätt utgör förskolan en del i uppfostran och en del i att skapa trygga barn. Små barn behöver rutiner och att känna anknytning till vuxna för att bli trygga individer. Att då riva upp den stabila och trygga grund som vissa barn står på är något som vi reagerar kraftigt på.

Havslätts förskola ligger precis perfekt, mitt i ett villaområde med massor av barnfamiljer, nära natur och nära hav och avstånd till tungt trafikerade vägar. Förskolan är omtyckt och trygg. En förskola med kvalitet helt enkelt. Ändå vill man lägga ner just denna förskola. Det underlag som de drabbade föräldrarna har fått ta del av varför man ska lägga ner deras förskola är milt sagt tunt. Oppositionen har ännu inte ens fått ta del av något underlag alls.

Annons

Samtidigt som man väljer att lägga ner en förskola så råder det platsbrist på kommunens förskolor. Föräldrar får stå i långa köer för att få plats till sina barn och utan några garantier om att man får en plats i närheten till barnets hem. Vi Sverigedemokrater är övertygade om att såväl barn som föräldrar gynnas av korta avstånd mellan den egna bostaden och förskola. Barn förtjänar en trygg skolgång nära sin familj och sin uppväxtmiljö.

Om Oskarshamns kommun har som mål att vi ska bli 30 000 invånare till år 2030, är det oerhört viktigt att vi kan erbjuda både bra skola, förskoleverksamhet och äldreboende i hela vår kommun. Att då lägga ner en förskola i ett område som växer och där kommunen avser att bygga en ny högstadieskola talar emot sig självt.

Det är sant att alla partier har besparingar i sina budgetar, men detta med nedläggningen hade kunnat skötas så mycket bättre. Det kan inte vara i Oskarshamns intresse att lägga ner förskolor utanför centrum med följden att förskolorna centraliseras ännu mer. Vi måste bygga vår förskoleverksamhet på närhetsprincipen. Hellre många små förskolor, än få stora. Det minsta man skulle ha kunnat göra hade varit att fasa ut förskolan, dvs låt de barn som går där, gå färdigt innan nedläggning.

Barnkonventionen är, sen 1 januari 2020, lag. I artikel 3 står följande:

“Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.”. Det kan inte vara i barnens bästa att göra på detta sätt.

Sverigedemokraterna kräver nu att kommunen gör ett omtag i frågan. Gör om, gör rätt!

Vi Sverigedemokrater vill därför se en opartisk utredning om hur kommunen kan göra besparingar utan att detta slår mot kärnverksamhet som förskolor.

Ted Nyberg (SD), ersättare i bildningsnämnden

Leif Axelsson (SD), oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons