Annons

"Kunderna är och kommer alltid att vara det viktigaste för Kalmarhem”

Replik på debattinlägg om Kalmarhem, publicerad 1 december.
”Det är med förvåning vi läser Hyresgästföreningens (HGF) uttalande om att vi skulle ha en försämrad inställning till våra kunder, när det är kring våra kunder och deras hem hela vår verksamhet kretsar.”
Debatt • Publicerad 3 december 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi ger våra kunder möjlighet att påverka sin boendemiljö genom våra kundenkäter.
Vi ger våra kunder möjlighet att påverka sin boendemiljö genom våra kundenkäter.Foto: Karl Nilsson

Att Kalmarhem enligt lag ska erbjuda kunderna boinflytande är helt korrekt. Detta arbetar vi med dagligen i olika former. Exempel kan vara i samband med ombyggnationsprojekt där vi bjuder in till dialog med kunderna för att höra deras synpunkter inför vad som ska göras. En sådan träff genomfördes nyligen i kvarteret Tegelslagaren, dit HGF var inbjudna. Ytterligare exempel är kundträffar för att visa upp förslag på utemiljöer och där boende får komma med önskemål.

Utöver den här typen av träffar ger vi våra kunder möjlighet att påverka sin boendemiljö genom våra kundenkäter. Underlaget vi får in hjälper oss att identifiera våra förbättringar i kundernas boendemiljö vilket inkluderar såväl den egna bostaden som utemiljö, gemensamma utrymmen och även andra delar som trygghet, servicegrad, bemötande med mera. Detta tycker vi i allra högsta grad är att arbeta med boinflytande. Att erbjuda boinflytande behöver, kan och ska inte enbart vara via HGF, vilket kan tolkas vara er uppfattning.

Annons

Gällande hyresförhandlingarna grundar sig Kalmarhems yrkande på de kostnadsökningar som finns i samhället och på den tolkning som Sveriges Allmännytta gjort av trepartens överrenskommelse, vilket är det underlag som ska ligga till grund för hyresförhandlingen. Då Sveriges Allmännytta och därmed Kalmarhem samt HGF Kalmar Torsås Öland hade så pass olika tolkningar av överrenskommelsen togs ett gemensamt beslut att gå vidare till Hyresmarknadskommittén.

Samarbete med HGF har skett vid ett par tillfällen under året gällande olika kundfrågor. Tyvärr har inte HGFs medverkat i den utsträckning som Kalmarhem önskat och som de blivit inbjudna till. Vid möten som genomförts under 2022 är vår uppfattning att det i dessa frågor har varit en god och konstruktiv dialog med tjänstemannarepresentanten från HGF.

Avslutningsvis ser vi fram emot överenskomna kvartalsmöten som ska hållas under 2023 med HGF’s förtroendevalda delegation där vi genom samtal skapar förståelse för varandras uppdrag samt utmaningar och på så sätt skapar goda relationer. Förslagsvis kan vi då informera om de kvarterslokaler som Kalmarhem faktiskt har och möjligheten för HGF att använda dessa.

Roger Holmberg, ordförande Kalmarhem

Per Stephani, VD Kalmarhem

Annons
Annons
Annons
Annons