Annons

Kritiken mot hur Oskarshamns kommuns skogar sköts är osaklig

I en serie reportage i Oskarshamns-Tidningen har kritik framförts över hur kommunens skogar sköts och att inte tillräcklig hänsyn tas vid de skogliga åtgärder som planeras.
Debatt • Publicerad 5 juli 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Debattören är bekymrad över hur skötseln av Oskarshamns kommuns skogar framställs i bland annat media.
Debattören är bekymrad över hur skötseln av Oskarshamns kommuns skogar framställs i bland annat media.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det är i huvudsak fågelklubben i Oskarshamn som har gjorts sig till talesperson för denna kritik som kan uppfattas som en allmän uppfattning av kommunens invånare.

Kommunen som har ett omfattande skogsinnehav, sköts i dag av Stefan Olheden. Stefan har ett mycket gott renommé och är en person med stor kunskap om skogsskötsel samt den hänsyn som ska tas vid avverkningar i allmänhet och i tätortsnära skog i synnerhet. Vi ska vara tacksamma över att Stefan har tagit sig an ansvaret för detta.

Annons

Som kommuninnevånare är man naturligtvis intresserad av att skogen sköts på ett sätt som även ger ett tillskott till kommunkassan. Där har politiker och tjänstemän ett ansvar gentemot oss skattebetalare.

Därför är det viktigt att skogen sköts på ett korrekt sätt och i enlighet med de lagar och förordningar som finns, vilket sker i dag.

Det finns även exempel på där kommunens egna personal har blivit utsatt för påtryckningar av fågelklubben i enskilda fall, där man för att förebygga olyckshändelser, i händelse av nedfallna grenar eller hela träd, blivit anklagade för att ha fällt träd/träden i fråga. Anmärkningsvärt.

Jag är övertygad om att majoriteten av oss kommuninvånare är nöjda med hur kommunens skogar sköts och att den kritik som framförts av fågelklubben är osaklig och representerar en marginell del av vad folk tycker i allmänhet.

Man undrar ju om fågelklubbens mål är att kommunens skogar ska se ut som det naturreservat som finns i utkanten av Figeholm. Där finns mycket begränsade möjligheter att promenera, merparten av träden är döda, ingen skötsel överhuvudtaget. Där har länsstyrelsen ett ansvar som man har tagit på sig vid anläggandet av reservatet och det fungerar så länge man har anslagit pengar för detta. När man sedan inte anser sig ha medel längre så upphör skötseln. Som privat skogsägare är man förvånad hur det kan hanteras på detta sätt.

Avslutningsvis bör även tidningen fundera på saklighet och att ge utrymme för personer eller kommunen att uttala sig när fågelklubben kastar ur sig synpunkter till höger och vänster.

Ingemar Thorstensson

Annons
Annons
Annons
Annons