Annons

”Kriminalitetens förödande effekter på Oskarshamn”

Kommunpolitik i Oskarshamn
I samhällen sätts den sociala tilliten och ekonomin på undantag när kriminaliteten tar fäste. Kriminalitetens påverkan sträcker sig långt bortom omedelbara säkerhetsproblem, och dess negativa konsekvenser blir mycket tydliga under längre tid genom butiksstängningar och att folk inte vågar gå ut.
Debatt • Publicerad 24 november 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det är en ond cirkel där kriminalitet avskräcker företag, där färre företag skapar färre arbetstillfällen.”
”Det är en ond cirkel där kriminalitet avskräcker företag, där färre företag skapar färre arbetstillfällen.”Foto: Roger Carlsson

Tidigarelagda butiksstängningar, som nu blivit ett sorgligt nödvändigt försvar för personalens trygghet, verkar kunna bli en tragisk normalitet nu genom Flanadens tidigarelagda stängningstider. Dessa begränsande öppettider, bortsett från att skapa ekonomisk instabilitet för företag, kan komma att sätta kommunala intäkter i fritt fall. Minskade skatteintäkter och affärsavgifter slår hårt mot stadens budget, vilket i sin tur stryper investeringar i nödvändiga samhällstjänster.

Det är en ond cirkel där kriminalitet avskräcker företag, där färre företag skapar färre arbetstillfällen, vilket ökar arbetslösheten och minskar den disponibla inkomsten för invånarna. Denna nedåtgående spiral leder till minskad lokal konsumtion, och därmed fortsätter ekonomin att krympa.

Ted Nyberg, Leif Axelsson och Sven-Arne Ericsson presenterade Sverigedemokraternas förslag till hur kommunen ska använda sina pengar framöver.
Ted Nyberg, Leif Axelsson och Sven-Arne Ericsson presenterade Sverigedemokraternas förslag till hur kommunen ska använda sina pengar framöver.Foto: Åsa Borefur
”Investeringar i brottsbekämpning och förbättrad polisnärvaro är nödvändigt för att återställa tryggheten och återuppliva företagsklimatet. Dessutom måste sociala program och utbildningsinitiativ implementeras för att bryta den långsiktiga cykeln av kriminalitet.”
Ted Nyberg, ordförande Sverigedemokraterna Oskarshamn.
Annons

För att bryta denna negativa trend krävs en övergripande helhetsstrategi. Investeringar i brottsbekämpning och förbättrad polisnärvaro är nödvändigt för att återställa tryggheten och återuppliva företagsklimatet. Dessutom måste sociala program och utbildningsinitiativ implementeras för att bryta den långsiktiga cykeln av kriminalitet.

I det stora hela är det klart att kriminaliteten inte bara hotar säkerheten i Oskarshamn utan också vår ekonomiska framtid. En proaktiv strategi, som fokuserar på att bygga upp säkerhet och trygghet, är avgörande för att säkerställa att Oskarshamn och andra mindre städer inte blir offer för en nedåtgående spiral av ekonomiskt och socialt förfall.

Den moderna stadsrealiteten kräver en proaktiv strategi för att bevara trygghet och underlätta företagsverksamhet. Väktare och kamerabevakning har utvecklats till en nödvändig infrastruktur för att upprätthålla en säker miljö och skapa gynnsamma förhållanden för näringsidkare centralt. Väktare och kamerabevakning på väl valda platser avskräcker brott och skapar trygghet hos både invånare och företagare.

För kommunen är detta en investering som kommer ge avkastning. Trygghet och säkerhet är grundläggande förutsättningar för en framgångsrik handelsplats. Genom att skapa en tryggare miljö lockar staden fler bosättare, kunder och potentiella investerare, vilket i sin tur stimulerar ekonomin och stärker stadens position som en attraktiv plats, både att bedriva affärer och att bo i.

I sammanhanget blir väktare och kamerabevakning inte bara en investering i säkerhet utan också en grundläggande förutsättning för att trivas och skapa en positiv och trygg miljö för både invånare och näringsidkare. Att detta ännu inte är på plats är en av de mest aktuella frågorna för vår och många andra kommuner, särskilt när man i stället tidigarelägger stängningstiderna för kommunens näringsidkare av rena säkerhetsskäl.

Ted Nyberg, ordförande Sverigedemokraterna Oskarshamn

Annons
Annons
Annons
Annons