Annons

”Kompetensbristen kan bli ett tillväxthinder”

Industrijobb
Basindustrins utveckling i Kalmar län spelar stor ekonomisk roll genom sin export och klimatnytta. Men basindustrins tillväxtförutsättningar hämmas av regleringshinder och av bristande kompetensförsörjning. Det framgår i en ny rapport ”Renässans för industriell utveckling” som tagits fram på uppdrag av Industriarbetsgivarna.
Debatt. • Publicerad 28 mars 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”I Kalmar län är den stora efterfrågan på kompetens en stor utmaning som kan skapa tillväxthinder:”
”I Kalmar län är den stora efterfrågan på kompetens en stor utmaning som kan skapa tillväxthinder:”Foto: Ann-Heléne Thörning

Basindutrin är ett samlingsbegrepp för de industriföretag som verkar inom gruvnäring, inom stål- och metallindustrin, samt företag som förädlar skogens råvaror. Dessa delar av ekonomin benämns som basindustri eftersom deras produkter i form av till exempel metaller och trävaror, används som grund för mycket annat som tas fram i näringslivet.

Det råder ingen tvekan om att basindustrin är ryggraden i svensk ekonomi. Den är en viktig del av den svenska samhällsekonomin och bidrar påtagligt till exportintäkter, sysselsättning och värdeskapande.

Annons

Basindustrin, inklusive dess underleverantörer, bidrog under 2020 med drygt 178 000 anställningar och med 220 miljarder kronor i förädlingsvärde. Men branschens tillväxtförutsättningar hämmas av regleringshinder och av en bristande kompetensförsörjning. Något som riskerar att hämma jobbskapande och tillväxt.

Rapporten belyser tre scenarier för basindustrins utveckling, ett med tillväxt, ett med normal tillväxt samt ett med en negativ tillväxt. Tillväxtscenariot är mer sannolikt än stagnationsscenariot, men stagnation är trots allt en risk som är värd att påminnas om.

I Kalmar län är den stora efterfrågan på kompetens en stor utmaning som kan skapa tillväxthinder. Vi försöker hitta kompetens utifrån den utbildning vi har i dag men det kommer inte räcka. Vi försöker också med omställning på arbetsmarknaden, men industrin behöver även arbetskraftsinvandring, fler utbildningsplatser och mer vuxenutbildning för att klara kompetensutmaningen.

Företagen i basindustrin menar att kompetensförsörjning på regional nivå, i form av industriprogram på gymnasiet, yrkesvux samt utbildningar i regionala högskolor behöver stärkas. Det behövs mer volym av utexaminerade med rätt kompetenser, samt ett ökat fokus på kvalitet. Teknikcollege behöver byggas ut regionalt.

För att främja den långsiktiga utvecklingen behöver kompetenser inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskaper och matematik (STEM) stimuleras från tidig skolålder och vidare upp till högskolan. Vi måste vända på alla stenar. Avskrivna CSN-lån är ett av flera förslag för att få fler att flytta till platser i landet där det är svårt att få kompetens och för att stimulera rörligheten på arbetsmarknaden.

I stort sett så är alla förslag som innebär att vi kan få kompetens till industrin bra och som innebär ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Vi har i Sverige ett högt tekniskt kunnande och en flerhundraårig tradition som industrination. Sätt därför fokus på industrins villkor för att utvecklas och möta framtiden. Då kommer de andra delarna av samhällsomvandlingen också följa med, samtidigt som jobben blir fler och konkurrenskraften stärks med ökad tillväxt som främjar Sverige.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Annons
Annons
Annons
Annons