Annons

"Kollektivtrafiken – en utmaning för nya styret i regionen”

Kollektivtrafik
”Vem som ska styra Region Kalmar län under kommande fyra år har varit ett frågetecken under några veckor, men i fredags kom ett besked. Men beskeden om innehållet i det nya styret var inte överdrivet enkelt att utläsa.”
Debatt • Publicerad 7 oktober 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Låt biljettpriset variera med tiden på dagen: när resandet är lågt, ska också priset vara lägre.”
"Låt biljettpriset variera med tiden på dagen: när resandet är lågt, ska också priset vara lägre.”Foto: Herman Rydeberg

Men beskeden om innehållet i det nya styret var inte överdrivet enkelt att utläsa. Vilka de viktiga uppgifterna kommer att vara är för oss desto tydligare. Att få ordning på kollektivtrafiken är en sådan.

Resandet med buss och tåg har ännu inte återhämtat sig efter coronapandemin. Biljettintäkterna är långt under budget. Så som regionens ekonomi hänger ihop, innebär detta att pengar som hade kunnat gå till högre löner och bättre arbetsmiljö i sjukvården istället får läggas på kollektivtrafiken.

Annons

Från Kristdemokraternas sida har vi under den gångna mandatperioden strävat efter att vara en konstruktiv opposition, som med vettiga förslag bidrar till att föra verksamheten framåt. Ett av de förslag vi har fört fram har varit att låta biljettpriset variera med tiden på dagen: när resandet är lågt, ska också priset vara lägre.

Detta är något som vi alla är vana vid från andra verksamheter. Hotellpriser, priserna på SJ:s tågbiljetter och hyran för padelbanor följer efterfrågan. På så vis jämnas användandet ut och nya vanor kan uppstå.

I länets kollektivtrafik är resandet tvärtom samlat till några få timmar på morgonen och eftermiddagen. Men det är detta fåtal timmar som bestämmer hur många bussar och förare som behövs. Att jämna ut resandet är mer effektivt – och blir billigare för alla existerande och nya resenärer som åker under lågtrafik.

Vårt förslag har hittills inte vunnit stöd men i praktiken finns det i begränsad form. Seniorbiljetterna, som KD drev fram, gäller under de tider då färre människor reser.

Men det finns ingen anledning till att sänkta priser endast ska gälla personer över 65 år eller har sjukersättning från Försäkringskassan. Enligt utredningar som Kalmar länstrafik har beställt skulle en generell sänkning av priset i lågtrafik ge ökat resande och faktiskt bättre ekonomi.

Länets invånare skulle ha stor glädje av detta, inte minst i dessa tider av skenande priser.

Samtidigt skulle regionens ekonomi stärkas vilket också är av stor betydelse. I år väntas regionen göra ett nollresultat, ett resultat som tyngs av de uteblivna biljettintäkterna. Nytänkande inom kollektivtrafiken är därför ingen fråga enbart för dem som brinner för bussar och tåg, utan för alla som vill att sjukvården ska kunna fungera och utvecklas.

Även om vi har talat oss varma för tidsdifferentierade priser finns det ingen prestige i förslaget. Oavsett vem som styr kommer vi att stödja alla förslag som leder till ökat resande och bättre ekonomi för kollektivtrafiken i Kalmar län.

Anders Andersson (KD) Järnforsen

Daniel Braw (KD) Kalmar

Annons
Annons
Annons
Annons