Annons

”Klimatnödläget – nu jobbar vi vidare”

Klimatnödläge
”Fridays for Future är ett globalt klimatnätverk, det startade hösten 2018 och engagerade sig i erkännandet av ett globalt klimatnödläge på alla nivåer från det lokala till det internationella. ”
Debatt • Publicerad 4 november 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Kommunen tar redan nu ett kompensatoriskt ansvar – alltså ett större ansvar än staten i detta fall – vad gäller utsläpp från trafiken fram till år 2030.”
"Kommunen tar redan nu ett kompensatoriskt ansvar – alltså ett större ansvar än staten i detta fall – vad gäller utsläpp från trafiken fram till år 2030.”Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Klimatnödläge råder eftersom världssamfundet inte levt upp till sina åtaganden för att nå Parisavtalets mål att begränsa uppvärmningen av atmosfären till 1,5 grader.

Vi uppskattar att Kalmar kommunfullmäktige har uttalat att det råder ett globalt klimatnödläge. Detta som svar på ett medborgarförslag från en person i vårt nätverk

Annons

Det är alltid sorgligt att läsa och höra hur nationalistiskt inriktade politiker inte ens kan lyfta blicken ovanför Kalmars horisont. De varken ser eller hör när forskarna fastställer att upprepade extremväder beror på klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser från människans verksamheter.

När tidigare varningar nu är konstaterade fakta, som läckande metan från tinande permafrost. Eller när omfattningen av isavsmältningen vid polerna gör att forskarna varnar för att det kan passera ”tipping-point” och bli självförstärkande och ohejdbart. Nej, enligt dem sysslar Kalmar kommun med symbolpolitik som inte förändrar något.

Daphne Thuvesson, Fridays For Future, Kalmar.
Daphne Thuvesson, Fridays For Future, Kalmar.Foto: Anders Johansson
”Vi vill tillsammans med Kalmar kommun och en massa andra aktörer göra allt vi kan för att klimatnödläget kan brytas. Det sker när världen samfällt kan konstatera att vi klarar att uppfylla Parisavtalet.”
Daphne Thuvesson, Fridays For Future, Kalmar.

Vi läser kommunledningskontorets yttrande inför beslutet och konstaterar att där redan finns ett antal konkreta åtgärder man arbetar med när miljömål nu uppdateras tillsammans med handlingsplaner. Rambeslutet att Kalmar kommun ska vara koldioxidneutralt 2045 kräver enligt underlaget bland annat att det görs klimatanalys av investeringsbeslut samt av styrande dokument och interna processer. Dessutom anses alla verksamheter behöva klimatutbildning.

Tre saker noterar vi med särskilt intresse. Kommunen tar redan nu ett kompensatoriskt ansvar – alltså ett större ansvar än staten i detta fall – vad gäller utsläpp från trafiken fram till år 2030. Vi kan tänka oss att ett sådant kompensatoriskt ansvar kan behövas även på regional nivå. Kalmar kommun har som den mest tätbefolkade kommunen i länet en utsläppsnivå per person som är cirka hälften av genomsnittet för hela länet. Det är produktionsutsläpp vi talar om. Det vore intressant att höra om detta diskuteras kommuner emellan.

Sedan ser vi att kommunen ska ingå i ett pilotprojekt som tittar på de konsumtionsbaserade utsläppen. Den frågan ser vi som väldigt viktig. Våra konsumtionsutsläpp är ju cirka tio ton per person och år och det är dubbelt så mycket som produktionsutsläppen. Denna höga siffra beror på de utsläpp våra importerade konsumtionsvaror ger i de länder där de produceras. Till exempel importeras mer än hälften av våra livsmedel.

En del är också utsläpp när vi turistar internationellt. Regeringen har i dagarna gett Miljömålsberedningen i tilläggsuppdrag att hitta strategier för att minska konsumtionsutsläppen både inom och utom landet. Kommer detta pilotprojekt ha liknande mål? Finns det några dokument som en engagerad allmänhet kan ta del av?

Och sist men kanske främst läser vi att kommunen ska samverka med nyckelaktörer och utveckla en systematisk invånardialog. Det hoppas vi verkligen ska fungera. Ett aktivt deltagande från oss alla är grunden för fördjupning av de kunskaper som behövs och för förankring av viktiga framtida beslut och gemensamma åtaganden!

Vi vill tillsammans med Kalmar kommun och en massa andra aktörer göra allt vi kan för att klimatnödläget kan brytas. Det sker när världen samfällt kan konstatera att vi klarar att uppfylla Parisavtalet. Tänk globalt – agera lokalt!

Fridays For Future, Kalmar

Daphne Thuvesson, Aina Hagberg, Elisabet Zöttl och Sofia Ekelund Fogelström.

Annons
Annons
Annons
Annons