Annons

"Klimatkrisen är akut”

Kommunpolitik i Oskarshamn
Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt ställa om Sverige för att minska utsläppen. Elbehovet väntas öka kraftigt då transporternas och industrins klimatomställning sker genom elektrifiering.
Debatt • Publicerad 31 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Det är av stor vikt att vindkraften där den byggs ut också förenas med lokal nytta.”
"Det är av stor vikt att vindkraften där den byggs ut också förenas med lokal nytta.”Foto: Johan Nilsson/TT

Det kräver en snabb utbyggnad av vår elproduktion samtidigt som vi behöver ställa om energisystemet så att energiproduktionen blir helt förnybar. Vindkraften är den energikälla som är kostnadseffektiv nog och i tillräcklig omfattning kan byggas ut på kort tid.

Det finns en stor potential i den havsbaserade vindkraften. Även landbaserad vindkraft kommer emellertid att behöva byggas ut för att möta behoven av el i alla delar av landet. Naturligtvis ska detta ske med hänsyn till naturvärden och kulturella värden. Det är av stor vikt att vindkraften där den byggs ut också förenas med lokal nytta. På så sätt ges vindkraftsutbyggnaden legitimitet och långsiktighet i planeringen.

Annons

Att en majoritet av partierna i Oskarshamns kommun säger nej till den planerade vindkraftsparken utanför Simpevarp, innan några undersökningar har gjorts, och innan en ansökan ens är inlämnad är anmärkningsvärt och beklagligt! I nuläget vet vi inte vilken omfattning en vindkraftspark utanför Simpevarp hade fått, vilka konsekvenser det hade fått för djurlivet (negativa och positiva) och vilka lokala ersättningar eller stöd man hade kunnat förhandla fram med företaget.

Vänsterpartiet har i dagsläget varken tagit ställning för eller emot en vindkraftspark utanför Simpevarp. Vi vill avvakta den miljökonsekvensbeskrivning som måste göras så att vi får ett ordentligt underlag att ta ställning till.

Signalen man ger genom att säga nej utan att ha alla förutsättningar klara är att “vi vill inte ha vindkraft i vår kommun”! Istället borde vi uppmuntra alla initiativ till att bygga ut vår förnybara energiproduktion och låta processen med undersökningar och konsekvensbeskrivning visa om det är lämpligt eller inte.

Fredrik Jonasson, gruppledare, Vänsterpartiet Oskarshamn

Claes Zachrisson, ordförande, Vänsterpartiet Oskarshamn

Annons
Annons
Annons
Annons