Annons

"Klimatfrågorna är avgörande för regionens utveckling”

Almedalsveckan, Centerpartiet
”Senaste tiden har varit turbulent i svensk politik. Skillnader i de politiska frågorna syns tydligt samtidigt som drivkraften att vara emot ibland är större än det politiska innehållet. Detta sker samtidigt som det finns verkligt stora samhällsfrågor att ta sig an”
Debatt • Publicerad 6 juli 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Utvecklingen på miljöområdet ger jobb och utveckling.”
”Utvecklingen på miljöområdet ger jobb och utveckling.”Foto: Claudio Bresciani/TT

Klimatfrågan är och kommer vara avgörande. Vi har lärt oss genom pandemin att kriser kan komma fortare än någon anat och även om klimatpåverkan är stor redan idag så upplevs den inte akut. Samtidigt vet vi att vår planet blir varmare, att ingångna avtal behöver hållas för att ha chans att klara 2 graders målet.

Regionens arbete har varit bra och målmedvetet under de senaste åren. Regionens koldioxidutsläpp har minskat med 60 procent sedan 2012, kollektivtrafiken i Kalmar län drivs fossilfritt, flera väljer biogas eller el i bilköp och 85 procent av de fordon som finns i verksamheten är drivs av el eller biogas. Och kanske kommer en och annan resa inte göras i framtiden när vi nu lärt oss mötas digitalt.

Karin Helmersson (C), regionråd.
Karin Helmersson (C), regionråd.Foto: Roger Carlsson
”Kalmar län har i sin strategi sedan lång tid tillbaka mottot ”No oil 2030”, insatserna som görs idag får inte effekt direkt imorgon och är svåra att se konkret resultat på. Samtidigt är vi väl medvetna om att detta arbete behöver göras och takten behöver öka.”
Karin Helmersson (C), regionråd.
Annons

Men insatserna ska ske via utveckling inte avveckling. Teknikutveckling med resultat och innovationer som gör att produktionen kräver mindre energi gör att vi inte ska ge avkall på resultatet och fokus ska ligga på vägen dit.

Kalmar län har i sin strategi sedan lång tid tillbaka mottot ”No oil 2030”, insatserna som görs idag får inte effekt direkt imorgon och är svåra att se konkret resultat på. Samtidigt är vi väl medvetna om att detta arbete behöver göras och takten behöver öka.

Det skrämmer dock att det finns företrädare som trots världens samlade forskning förnekar att det varmare klimatet gör vår jord varmare. Sverigedemokraterna är de företrädarna i Kalmar län. Jag beklagar att det finns politiker i regionfullmäktige som inte har förmågan att tillgodogöra sig fakta och som är beredda att på ett ansvarstagande sätt fatta de nödvändiga besluten. Det är klart att det ger oss andra bara ett uppdrag, att tydliggöra argumenten.

Utvecklingen på miljöområdet ger jobb och utveckling. Biogas, biobränsle, vattenfrågor och automatisering bidrar också till klimatet. Till det kan förnybar produktion av energi läggas och givetvis en matproduktion som vårt län är ledande i. I Kalmar län behövs den regionala utvecklingen särskilt då länet är glest befolkat och tidigare haft en vikande befolkningssiffra. Att detta sker ihop med en klimatomställning kommer inte bara göra länet till en föregångare utan också en plats där grön omställning leder utvecklingen framåt.

Redan nu ser vi att pandemin har gjort att fler väljer att bosätta sig i länet. Genom bredbandet går det att sköta mer av arbetsinsatserna från en bostad som är vald utifrån naturupplevelser inte närheten till ett huvudkontor, för att fler ska kunna erbjudas denna möjlighet så måste arbetet med bredbandsutbyggnaden fortsätta och utbyggnadstakten måste öka.

Jag och Centerpartiet är beredda att fortsätta detta arbete med att driva den gröna omställningen framåt när andra partier väljer att sticka huvudet i sanden och låtsas som att det regnar.

Vi är något på spåret! Därför blir det extra viktigt att vi de kommande åren gör denna utveckling inte bara till en hållbar utveckling i hela länet utan också till grön omställning där vi fortsätter men också ökar bidraget till Sveriges klimatomställning.

Karin Helmersson (C), regionråd.

Annons
Annons
Annons
Annons