Annons

”KD vill göra det svårare och dyrare att resa kollektivt”

Regionpolitik
”Corona-pandemin är påfrestande och slår hårt mot hela samhället. Region Kalmar läns verksamheter likaså.”
Debatt • Publicerad 2 januari 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Kollektivtrafiken ska bekostas av samhället och inte individen.”
"Kollektivtrafiken ska bekostas av samhället och inte individen.”Foto: Mats Andersson

Sjukvården är hårt ansträngd, kollektivtrafiken går med stora underskott, museerna och kulturinstitutionerna ställer in och stänger evenemang och aktiviter. Folkhögskolorna får allt svårare att fortsätta bedriva undervisning och hålla kurser. Sjuktalen är höga och alltfler mår psykisk dåligt.

Då föreslår Kristdemokraterna genom Anders Andersson, att Kalmar Länstrafik ska införa differentierad kollektivtrafiktaxa och att det ska kosta mest när flest reser. Med detta förslag så gör KD det svårare och dyrare för dem som av olika anledningar reser kollektivt.

Annons

Vi i Vänsterpartiet blir förvånade och förargade. För vilka är det som reser när flest åker kollektivt? Det är våra skolungdomar, grundskola-, gymnasie- och högskoleelever. Ska de som lever på redan knappa studiebidrag betala för KD:s förslag om ökade biljettpriser? Eller är det kanske skolverksamheten i kommunerna som skall minska på lärartätheten, inköp av studiematerial eller annat när den fördyrande biljettkostnaden vältras över på kommunerna?

Vilka fler är det som reser när flest åker kollektivt? Jo, de som arbetspendlar till sina jobb och troligen inte har några andra resmöjligheter eller som aktivt tar ställning för att resa miljövänligt. Statistiken visar på att det är flest kvinnor som reser kollektivt. Anders Anderssons förslag skulle alltså ekonomiskt drabba kvinnor som redan ligger efter i löneutvecklingen eller är underrepresenterade på välbetalda jobb.

Vi i Vänsterpartiet vill istället möjliggöra för fler att resa kollektivt. Vi vill att det görs via skattesedeln. Kollektivtrafiken ska bekostas av samhället och inte individen. Därför driver Vänsterpartiet frågan nationellt att kollektivtrafiken skall vara avgiftsfri. Därför driver Vänsterpartiet regionalt och kommunalt att barn, ungdomar och pensionärer skall resa fritt. Därför anser Vänsterpartiet att självfinansieringsmålet om 50 procent måste sänkas.

Vänsterpartiets mål är att kollektivtrafiken skall vara lättillgänglig och billig oavsett bostadsort, ekonomi och arbetstider.

Lena Granath (V), Region Kalmar län”

Annons
Annons
Annons
Annons