Annons

"KD för verklighetens infrastruktur”

Infrastruktur
När regeringen nyligen presenterade sin infrastrukturproposition var det med många stora ord. Granskar man den, ser man snart att den inte är så imponerande.
Debatt • Publicerad 2 juni 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vad kommer att bli över till de livsnödvändiga regionala järnvägssatsningarna på Kust-till-Kust samt Stångådalsbanan och Tjustbanan?”
"Vad kommer att bli över till de livsnödvändiga regionala järnvägssatsningarna på Kust-till-Kust samt Stångådalsbanan och Tjustbanan?”Foto: Mats Holmertz

Den ”historiska” summan är i stort sett samma som Trafikverket har bedömt är vad som behövs för att upprätthålla dagens infrastruktur. Men i detta har regeringen dessutom lagt in höghastighetsbanorna för tåg mellan Sveriges större städer, som självklart tar utrymme för andra satsningar.

Kristdemokraterna har valt en annan väg. Vår infrastrukturmotion omfattar lika mycket pengar men har ett tydligt fokus på vägar och godsflöden i hela landet. Verklighetens infrastruktur, helt enkelt. Ska det byggas höghastighetsbanor måste det ske via någon annan finansiering som inte tränger undan den infrastruktur som redan finns.

Gudrun Brunegård (KD), riksdagsledamot Kalmar län.
Gudrun Brunegård (KD), riksdagsledamot Kalmar län.Foto: SUVAD MRKONJIC
”Vi tror däremot på inrikesflyget och på de regionala flygplatserna. Utöver att vår budgetmotion innehåller ekonomiskt stöd till flygplatserna vill vi även utreda hur de lokala flygplatserna ska organiseras och finansieras i framtiden.”
Gudrun Brunegård (KD), riksdagsledamot Kalmar län.
Annons

För vårt läns del är denna inriktning väsentligt bättre än regeringens alternativ. Vi är ett bilberoende län där kollektivtrafikens marknadsandel väntas vara omkring 15 procent även i slutet av 2020-talet. 85 procent av alla resor görs med andra ord med bil. Bilen är dessutom avgörande för många av de besökare som gör vårt län till en av Sveriges främsta besöksregioner.

Men utmaningarna i vägnätet är stora. För att vidmakthålla statliga vägar och avhjälpa det eftersatta underhållet krävs enligt Trafikverket 237 miljarder kronor under 2022-2033. Regeringen avsätter 40 miljarder kronor mindre. Den utveckling som vi ser idag med ett vägnät av allt mer ojämn standard, där vissa delar förfaller, riskerar alltså att fortsätta.

Kristdemokraterna vill satsa hela 253 miljarder kronor, vilket ska jämföras med regeringens 197 miljarder. I vårt förslag skapas även tydligt utrymme för bärighetsförstärkning som gör det möjligt att köra med lastbilar upp till 74 tons vikt. Tyngre lastbilar innebär färre transporter, vilket ökar produktiviteten samtidigt som det är bra för klimatet.

När vi talar om infrastruktur i vår region brukar det råda enighet mellan partierna, men i den proposition som den S-ledda regeringen saknas viktiga perspektiv. Flyget som är något av en livlina för oss i Kalmar län nämns knappt i propositionen. Man ser det inte som viktigt. Mot den bakgrunden var det inte så förvånande att regeringen kort därpå förklarade att den vill lägga ner Bromma flygplats eller att den inte ser något behov av utökad kapacitet på Arlanda.

Vi tror däremot på inrikesflyget och på de regionala flygplatserna. Utöver att vår budgetmotion innehåller ekonomiskt stöd till flygplatserna vill vi även utreda hur de lokala flygplatserna ska organiseras och finansieras i framtiden.

Det som också är oroande när man analyserar regeringens proposition är att allt fokus som rör järnväg är riktat mot Norrbotniabanan och höghastighetståg. Vad kommer att bli över till de livsnödvändiga regionala järnvägssatsningarna på Kust-till-Kust samt Stångådalsbanan och Tjustbanan?

Infrastrukturpropositionen är som mycket annat av regeringens politik en kompromiss mellan högst motstridiga viljor. Kristdemokraternas budgetmotion visar vilka nyttor som kan förverkligas om man skrotar prestigeprojekten och istället riktar energin mot att förvalta och förbättra den infrastruktur som redan finns i vårt land. Det skulle inte minst invånare i Kalmar län vinna på efter årtionden av försummelser.

Gudrun Brunegård (KD), riksdagsledamot Kalmar län

Jimmy Loord (KD), oppositionsråd och gruppledare för regiongruppen

Anders Andersson (KD), oppositionsråd med ansvar för trafik och regional utveckling

Annons
Annons
Annons
Annons